Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 2,01 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
11/23 2,01 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
10/23 2,01 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
09/23 2,01 € 4,16 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0209/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5243B
Názov produktu podľa ŠÚKL
AXETINE 500 mg tbl flm 10x500 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek je antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.
Indikovaný je na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí vo veku od 3 mesiacov:

  • hrdla
  • nosových dutín
  • stredného ucha
  • pľúc alebo hrudníka
  • močových ciest
  • kože a mäkkých tkanív.

Tento liek sa môže používať aj: na liečbu Lymskej boreliózy (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).
Je potrebné vziať do úvahy oficiálne usmernenie pre náležité používanie antibakteriálnych látok.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 22. 11. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti ≥ 40 kg
Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída, cystitída, pyelonefritída a nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív: 250mg 2x denne.
Akútna otitis media, akútne exacerbácie chronickej bronchitídy: 500mg 2x denne.
Lymská borelióza: 500mg 2x denne počas 14 dní (rozmedzie od 10-21 dní).

Deti < 40kg
Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída: 10mg/kg - 125mg/kg 2x denne.
Deti vo veku 2 roky alebo staršie s otitis media alebo so závažnejšími infekciami: 15mg/kg - 250mg/kg 2x denne.
Cystitída, pyelonefritída, nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív: 15mg/kg - 250mg/kg 2x denne. 
Lymská borelióza: 15mg/kg - 250mg/kg 2x denne počas 14 dní (10 až 21 dní)

Pacienti s poruchou funkcie obličiek viď tabuľku 3 v SPC časť 4.2.

Zvyčajný cyklus liečby trvá sedem dní (môže sa pohybovať v rozmedzí od piatich do desiatich dní).

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať vcelku po jedle a zapiť vodou. Nemajú sa drviť, a preto nie sú vhodné na liečbu pacientov, ktorí tablety nedokážu prehltnúť.

Upozornenie

Liek sa má predpisovať tehotným ženám iba vtedy, keď prínos prevažuje nad rizikom.
Liek sa má používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.
Neodporúča sa pre deti mladšie ako 3 mesiace.
Lieky, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav, môžu spôsobiť nižšiu biologickú dostupnosť lieku.
Liek môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. 
Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou.
Pri stanovení glykémie ferikyanidovou metódou môže dôjsť k falošnej negativite, odporúča sa používať glukooxidázovú alebo hexokinázovú metódu.
Liek môže spôsobiť závraty. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
U malého počtu ľudí, ktorí užívajú AXETINE, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patr ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36