Aurorix 300 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,67 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 2,14 € (0,0 %) 8,67 € (0,0 %)
02/23 2,14 € (0,0 %) 8,67 € (0,0 %)
01/23 2,14 € (0,0 %) 8,67 € (0,0 %)
12/22 2,14 € 8,67 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aurorix 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0384/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85901
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aurorix 300 mg tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo moklobemid, antidepresívum, ktoré pomáha zlepšiť náladu a navráteniu do stavu normálneho prežívania.

  • Používa sa na liečbu depresie a sociálnej fóbie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 29. 11. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Depresívne syndrómy

Odporúčaná denná dávka je 300 - 600 mg, ktorá sa zvyčajne podáva v 2–3 rozdelených dávkach.
Začiatočná denná dávka je 300 mg, ktorú je možné pri ťažkej depresii zvýšiť až na 600 mg/deň.
Pred uplynutím 1. týždňa sa dávka nemá zvyšovať.
Liečba má pokračovať minimálne 4-6 týždňov, aby bolo možné posúdiť účinnosť lieku.

Sociálna fóbia

Odporúčaná denná dávka je 600 mg/deň, ktorá sa podáva v 2 rozdelených dávkach.
Dávkovanie sa má začať 300 mg/deň a možno ho zvýšiť na 600 mg/deň na 4. deň liečby.
Neodporúča sa pokračovať v užívaní dávky 300 mg/deň dlhšie ako 3 dni.
Liečba s dávkou 600 mg/deň má pokračovať 8 - 12 týždňov, aby bolo možné posúdiť účinnosť lieku.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Ak je pečeňový metabolizmus závažne narušený ochorením pečene alebo liečivom inhibujúcim mikrozomálne enzýmy so zmiešanou oxidázovou aktivitou (napr. cimetidínom), denná dávka sa má znížiť na 1/2 alebo na 1/3.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa užívajú vždy po jedle. Tablety sa nemajú hrýzť a zapijú sa vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.

Upozornenie

Počas tehotenstva a dojčenia je potrebné zvážiť pomer medzi prospechom liečby pre matku a možnými rizikami pre dieťa.
Z hľadiska nedostatočnej dostupnosti klinických údajov sa liek neodporúča používať u detí.
Súbežné používanie s nasledovnými liečivami je kontraindikované: selegilín, bupropión, triptány, petidín, tramadol, dextrometorfan, linezolid.
Počas liečby sa nepredpokladá ovplyvnenie výkonu počas aktivít vyžadujúcich si úplnú psychickú bdelosť (napr. vedenie vozidiel). Na začiatku liečby sa však majú monitorovať individuálne reakcie.
Rastlinné lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum) sa majú v kombinácii s moklobemidom používať s opatrnosťou, pretože to môže zvýšiť koncentráciu sérotonínu.
Pacienti pri liečbe sociálnej fóbie majú byť pravidelne opakovane vyšetrovaní, aby bolo možné stanoviť potrebu ďalšej liečby.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sú uvedené podľa frekvencie (častosti výskytu) pomocou nasledovných kategórií:
Veľmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥1/100 až <1/10)
Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)
Zriedkavé (≥1/10 000 a ... viac >

Účinné látky

moklobemid

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60