Atorvastatin Xantis 80 mg tbl flm 80 mg (blis.Al/Al) 1x90 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Xantis 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0230/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9252B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Xantis 80 mg tbl flm 90x80 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce hladinu lipidov (tukov) v krvi.

Liek sa používa na zníženie hladiny lipidov známych ako cholesterol a triglyceridy v krvi, keď samotná diéta s nízkym obsahom tukov a zmeny v životnom štýle nie sú dostatočne účinné. Ak sa u pacienta vyskytuje zvýšené riziko vzniku srdcového ochorenia, liek sa tiež môže použiť na zníženie tohto rizika, dokonca aj vtedy, keď je hladina cholesterolu v norme. Počas liečby treba dodržiavať štandardnú nízkocholesterolovú diétu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Pred začatím liečby sa má pacient nastaviť na štandardnú nízkocholesterolovú diétu a v tejto diéte má pokračovať aj počas liečby liekom.
Dávka sa má určiť individuálne podľa východiskovej hodnoty LDL‑cholesterolu, cieľa liečby a pacientovej odpovede na liečbu.
Zvyčajná začiatočná dávka je 10 mg atorvastatínu 1x denne. Úprava dávky sa má vykonávať v 4‑týždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna dávka je 80 mg 1x denne.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia:
Postačujúca dávka atorvastatínu 10 mg 1x denne. Terapeutický účinok sa prejaví do 2 týždňov a maximálny terapeutický účinok sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia:
Obvyklá začiatočná dávka je 10 mg denne. Dávky sa majú určiť individuálne a upravovať v 4‑týždňových intervaloch až na 40 mg denne. Potom sa dávka môže zvýšiť buď na maximálne 80 mg denne, alebo sa podáva 40 mg atorvastatínu 1x denne v kombinácii so sekvestrantom žlčovej kyseliny.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia:
Odporučaná dávka je 10 až 80 mg denne. Liek sa má použiť ako doplnok k iným liečebným metódam na zníženie hladiny lipidov (napr. aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL)), alebo keď takéto liečebné metódy nie sú dostupné.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia:
Odporučaná dávka je 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť potrebné na to, aby sa dosiahli hladiny (LDL‑) cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam.

Deti:
Použitie u detí majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami s liečbou detskej hyperlipidémie a pacienti majú byť pravidelne kontrolovaní, aby sa posúdil priebeh liečby.

Pre pacientov vo veku nad 10 rokov sa odporúča začať dávkou 10 mg atorvastatínu denne a dávku titrovať až do 20 mg denne. Titrácia sa má u pediatrických pacientov uskutočňovať podľa individuálnej odpovede na liečbu a tolerancie.

Liek sa má u pacientov s poruchou funkcie pečene používať opatrne.

Spôsob použitia

Tablety je potrebné prehltnúť celé a zapiť vodou. Môžu sa užívať nezávisle od jedla kedykoľvek počas dňa. Uživať každý deň v rovnakom čase.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky. Nepiť grapefruitový džús. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Ženy vo fertilnom veku musia používať vhodný typ antikoncepcie počas liečby. U žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť alebo majú podozrenie, že by mohli byť tehotné sa má liečba prerušiť.
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov..
U pacientov s aktívnym ochorením pečene je použitie atorvastatínu kontraindikované.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať tento liek a ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24