Atorvastatin Teva Pharma 20 mg tbl flm (blis.Al/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,04 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,26 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,78 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 1,26 € (0,0 %) 3,78 € (0,0 %)
02/23 1,26 € (0,0 %) 3,78 € (0,0 %)
01/23 1,26 € (0,0 %) 3,78 € (0,0 %)
12/22 1,26 € 3,78 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Teva Pharma 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0476/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
21278
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Teva Pharma 20 mg tbl flm 90x20 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce hladinu lipidov (tukov) v krvi.

Používa sa na:

  • zníženie hladiny lipidov v krvi – konkrétne cholesterolu a triglyceridov, keď samotná diéta s nízkym obsahom tukov a zmeny v životnom štýle nie sú dostatočne účinné.
  • zníženie rizika vzniku srdcového ochorenia, dokonca aj vtedy, keď sú hladiny cholesterolu v norme.

Počas liečby treba dodržiavať štandardnú nízkocholesterolovú diétu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individuálna v závislosti od východiskových hodnôt LDL‑cholesterolu, cieľa liečby a odozvy pacienta.
Obvyklá začiatočná dávka je 10 mg 1x denne.
Úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 týždňov a viac.
Maximálna dávka je 80 mg (4 tablety) 1x denne.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia
Dávka 10 mg 1x denne býva vo väčšine prípadov dostačujúca.
Terapeutický účinok sa objaví do 2 týždňov a maximálna odozva sa dosiahne obvykle do 4 týždňov.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia
Pacienti majú začať liečbu 10 mg 1x denne.
Dávky sa majú upravovať individuálne každé 4 týždne až na 40 mg (2 tablety) 1x denne. Potom sa môže dávkovanie buď zvýšiť až na maximálnu dávku 80 mg (4 tablety) denne, alebo sa môže podávať sekvestrant žlčových kyselín v kombinácii so 40 mg (2 tablety) atorvastatínu 1x denne.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
Dávka u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg 1x denne.
Liek sa má u týchto pacientov používať ako prídavná liečba k ďalšej hypolipidemickej liečbe.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia
V skúšaniach primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť potrebné na to, aby sa dosiahli hladiny (LDL‑) cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam.

Súbežné podávanie s inými liekmi

U pacientov užívajúcich antivirotiká proti hepatitíde typu C, elbasvir/grazoprevir alebo letermovir na profylaxiu cytomegalovírusovej infekcie spolu s atorvastatínom, nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň. 

Pediatrická populácia

Hypercholesterolémia
Liečbu pediatrickej populácie majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami s liečbou detskej hyperlipidémie.
Pre pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku 10 rokov a viac sa odporúča začať dávkou 10 mg atorvastatínu denne.
Dávku možno zvýšiť až na 80 mg (4 tablety) denne podľa odpovede na liečbu a tolerancie. Úpravy by sa mali robiť v intervaloch 4 týždne alebo dlhšie.
Iné liekové formy/sily môžu byť vhodnejšie pre túto skupinu pacientov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nepiť grapefruitový džús. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas gravidity, v období dojčenia a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú vhodnú antikoncepciu
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene alebo neobjasneným pretrvávajúcim zvýšením sérových transamináz na viac ako trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt.
Liek sa má s opatrnosťou používať u pacientov, ktorí konzumujú veľké množstvo alkoholu.
Súbežné požívanie veľkého množstva grapefruitovej šťavy a atorvastatínu sa neodporúča.
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytnú nasledujúce závažné vedľajšie účinky alebo príznaky, prestaňte užívať vaše tablety a bezodkladne vyhľadajte lekára alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice.
Zriedkavé ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24