Atorvastatin Mylan 40 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Mylan 40 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0777/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
32736
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Mylan 40 mg tbl flm 30x40 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Atorvastatin Mylan patrí do skupiny liekov nazývaných lieky znižujúce hladinu lipidov (tukov) v krvi (bežne známych ako statíny).

Atorvastatin Mylan znižuje hladiny cholesterolu a iných tukov (triglyceridov) v krvi, keď samotná diéta s nízkym obsahom tukov a zmeny v životnom štýle zlyhali. Vysoké hladiny cholesterolu a triglyceridov môžu zvýšiť riziko vzniku srdcového ochorenia, keďže tuky môžu v tele upchať krvné cievy. Ak je riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia (ochorenie srdca a ciev), Atorvastatin Mylan môže znížiť riziko srdcového infarktu alebo porážky aj vtedy, keď je hladina cholesterolu v norme.

Váš lekár Vám vysvetlí význam dodržiavania diéty a nízkym obsahom tukov, ako aj rizikové faktory ochorení srdcovo-cievneho systému, ako je fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cukru v krvi, vysoká telesná hmotnosť a nedostatok pohybu.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 9. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individuálna v závislosti od východiskových hodnôt LDL-cholesterolu, cieľa liečby a pacientovej odpovede na liečbu.
Obvyklá začiatočná dávka je 10 mg 1x denne.
Úprava dávky sa má vykonávať v 4‑týždňových alebo dlhších intervaloch.
Maximálna dávka je 80 mg 1x denne.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia

Pre väčšinu pacientov je dávka 10 mg 1x denne dostačujúca.
Terapeutický účinok sa prejaví do 2 týždňov a maximálny terapeutický účinok sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov.
Účinok je počas dlhodobej liečby zachovaný.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia

Liečba pacientov sa má začať s dávkou 10 mg denne.
Dávky sa majú upravovať individuálne každé 4 týždne až na 40 mg denne.
Potom sa môže dávkovanie buď zvýšiť na maximálne 80 mg denne, alebo sa podáva 40 mg atorvastatínu 1x denne v kombinácii so sekvestrantom žlčovej kyseliny.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia

Dávkovanie atorvastatínu u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg denne.
Atorvastatín sa má u týchto pacientov používať ako doplnok k iným liečebným metódam na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL‑aferéza), alebo keď sú podobné liečebné metódy nedostupné.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia

V štúdiách primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň.
Na dosiahnutie hladiny (LDL‑) cholesterolu zodpovedajúcej súčasným odporúčaniam môžu byť potrebné vyššie dávky.

Súbežné podávanie s inými liekmi

U pacientov užívajúcich antivirotiká proti hepatitíde typu C, elbasvir/grazoprevir, alebo letermovir na profylaxiu cytomegalovírusovej infekcie súbežne spolu s atorvastatínom, nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň.

Pediatrická populácia

Hypercholesterolémia

Liečbu u detí a dospievajúcich majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami s liečbou detskej hyperlipidémie a pacienti sa majú pravidelne kontrolovať, aby sa posúdil priebeh liečby.
Pacientom s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku 10 rokov a viac sa odporúča začať dávkou 10 mg atorvastatínu denne.
Dávka sa podľa odpovede a znášanlivosti môže zvýšiť na 80 mg denne.
Dávky sa majú individualizovať podľa odporúčaného terapeutického cieľa.
Úpravy sa majú vykonávať v intervaloch 4 týždne alebo dlhšie. 

Spôsob použitia

Liek je určený na perorálne podanie. Každá denná dávka atorvastatínu sa podáva celá naraz a môže sa podať kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla. Nepiť grapefruitový džús. Tableta má deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať vhodné antikoncepčné metódy.
Liek je kontraindikovaný počas gravidity.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene.
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Liek obsahuje sójový lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohot ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 18