Atorvastatin Medreg 80 mg tbl flm (blis.OPA/PVC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Medreg 80 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0275/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2420D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Medreg 80 mg tbl flm 30x80 mg (blis.OPA/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané atorvastatín a patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce tuky (lipidy).

Liek sa používa na zníženie tukov, známych ako cholesterol a triacylglyceroly, v krvi, pokiaľ samotná diéta s obmedzením tukov a zmeny v životnom štýle neviedli k dostatočnému účinku. 

Liek sa tiež môže použiť na zníženie rizika vzniku srdcovej choroby dokonca aj vtedy, keď je hladina cholesterolu v norme. Počas liečby je nevyhnutné pokračovať v štandardnej diéte zameranej na zníženie cholesterolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individuálna v závislosti od východiskových hodnôt LDL-cholesterolu, cieľa liečby a odozvy pacienta.

Dospelí
Začiatočná dávka je obvykle 10 mg 1x denne. Lekár v prípade potreby dávku upraví (zvýši), s odstupom 4 týždňov a viac.
Maximálna dávka je 80 mg 1x denne.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia
Pre väčšinu pacientov je dávka 10 mg 1x denne dostačujúca. Terapeutický účinok sa objaví do 2 týždňov a maximálna odozva sa dosiahne obvykle do 4 týždňov. Účinok je pri dlhodobej liečbe trvalý.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia
Liečba sa začína dávkou 10 mg denne. Dávky sa majú upravovať individuálne každé 4 týždne až na 40 mg denne. 
Dávkovanie sa môže zvýšiť až na maximálnu dávku 80 mg denne, alebo sa môže podávať adsorbent žlčových kyselín v kombinácii so 40 mg atorvastatínu 1x denne.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
Dávka atorvastatínu u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je 10-80 mg denne (pozri SPC, časť 5.1). Atorvastatín sa má u týchto pacientov používať ako podporná liečba k ďalšej hypolipidemickej liečbe (ako je napr. LDL aferéza) alebo v prípadoch, ak tieto liečebné metódy nie sú dostupné.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia
V skúšaniach primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť potrebné na to, aby sa dosiahli hladiny (LDL-) cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam.

Súbežné podávanie s inými liekmi
U pacientov užívajúcich antivirotiká proti hepatitíde typu C, elbasvir/grazoprevir alebo letermovir na profylaxiu cytomegalovírusovej infekcie súbežne s atorvastatínom, nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň (pozri SPC, časti 4.4 a 4.5).

Deti s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 rokov
Postupuje sa podľa počiatočného dávkovania pre dospelých.

Deti s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku 6 až 10 rokov
Sú obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti. Nie je možné pripraviť žiadne odporúčanie ohľadom dávkovania.
Iné liekové formy/sily môžu byť vhodnejšie pre túto skupinu pacientov.

Spôsob použitia

Každá denná dávka atorvastatínu sa podáva celá naraz. Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou. Môžu sa užívať kedykoľvek počas dňa, spolu s jedlom alebo bez jedla. Liek by sa mal užívať každý deň v rovnakom čase.
Nepiť viac ako 1 alebo 2 malé poháre grapefruitovej šťavy denne, lebo veľké množstvá grapefruitovej šťavy môžu meniť účinky lieku. Odporúča sa vyhnúť konzumácii ľubovníkového čaju.

Upozornenie

Liečbu detí majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami s liečbou detskej hyperlipidémie a pacienti sa majú pravidelne kontrolovať, aby sa posúdil priebeh liečby.
Liek nesmie používať u žien, ktoré sú tehotné, pokúšajú sa otehotnieť alebo si myslia, že sú tehotné. Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať vhodné antikoncepčné metódy.
Liek sa nesmie užívať počas dojčenia (kontraindikovaný).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene.
Atorvastatín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri SPC, časti 4.4 a 5.2).
Použitie atorvastatínu sa neodporúča u pacientov, ktorí užívajú letermovir súbežne s cyklosporínom (pozri SPC, časti 4.4 a 4.5).
Liek sa má predpisovať s opatrnosťou u pacientov s predispozíciou na rabdomyolýzu. Ak sú hodnoty kreatinínkinázy (CK) na začiatku liečby výrazne zvýšené (> 5x ULN), liečba sa nesmie začať.
V prípade výskytu akýchkoľvek príznakov svalovej slabosti, bolesti alebo citlivosti je nutné vyhľadať okamžitú lekársku pomoc.
V prípade, že sa vyskytla/vyskytuje ochorenie myasténia (ochorenie s celkovou svalovou slabosťou, v niektorých prípadoch vrátane svalov používaných pri dýchaní) alebo očná myasténia (ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť oka) je potrebné informovať lekára (statíny môžu niekedy toto ochorenie zhoršiť alebo viesť k vzniku myasténie). 
Ak sa počas liečby objaví slabosť v rukách alebo nohách, ktorá sa zhoršuje po obdobiach aktivity, dvojité videnie alebo padanie očných viečok, problémy s prehĺtaním alebo dýchavičnosť, treba sa poradiť s lekárom.
Počas užívania tohto lieku je potrebné sa vyhnúť pitiu veľkého množstva alkoholu.
Neužívať súbežne s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovanného (Hypericum perforatum).
Pred začatím liečby sa má pacientovi naordinovať štandardný diétny režim na zníženie cholesterolu, ktorý má dodržiavať počas celej liečby.
Liek obsahuje laktózu a sodík.
Ďaľšie upozornenia sú uvedené v SPC časti 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohot ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36