Atorvastatin Medreg 40 mg tbl flm (blis.OPA/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,10 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,10 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
05/24 0,10 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
04/24 0,10 € (0,0 %) 3,00 € (0,0 %)
03/24 0,10 € 3,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Medreg 40 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0274/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2414D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Medreg 40 mg tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo atorvastatín, ktoré patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú lieky upravujúce tuky (lipidy).

Používa sa na zníženie:

  • tukov (cholesterol a triacylglyceroly) v krvi, pokiaľ samotná diéta s obmedzením tukov a zmeny v životnom štýle neviedli k dostatočnému účinku. 
  • rizika vzniku srdcovej choroby dokonca aj vtedy, keď je hladina cholesterolu v norme.

Počas liečby je nevyhnutné pokračovať v štandardnej diéte zameranej na zníženie cholesterolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individuálna v závislosti od východiskových hodnôt LDL-cholesterolu, cieľa liečby a odozvy pacienta.
Začiatočná dávka: 10 mg 1x denne. Dávka sa môže upraviť s odstupom 4 týždňov a viac.
Maximálna dávka je 80 mg 1x denne.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia
10 mg 1x denne. Terapeutický účinok sa objaví do 2 týždňov, maximálna odozva sa dosiahne obvykle do 4 týždňov. 

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia
Začiatočná dávka: 10 mg 1x denne. Dávky sa majú upravovať individuálne každé 4 týždne až na 40 mg denne alebo na 40 mg atorvastatínu v kombinácii s adsorbentom žlčových kyselín alebo na maximálnu dávku 80 mg 1x denne.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
10 - 80 mg denne. Liek je ako podporná liečba k ďalšej hypolipidemickej liečbe.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia
10 mg 1x denne. Môžu byť potrebné vyššie dávky na dosiahnutie odporúčaných hladín (LDL-) cholesterolu.

Súbežné podávanie s inými liekmi
U pacientov užívajúcich antivirotiká proti hepatitíde typu C, elbasvir/grazoprevir alebo letermovir na profylaxiu cytomegalovírusovej infekcie súbežne s atorvastatínom: dávka atorvastatínu nemá presiahnuť 20 mg/deň (pozri SPC, časti 4.4 a 4.5).

Spôsob použitia

Každá denná dávka sa podáva celá naraz. Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou. Môžu sa užívať kedykoľvek počas dňa, ale každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla. 
Nepiť viac ako 1 alebo 2 malé poháre grapefruitovej šťavy denne, veľké množstvá grapefruitovej šťavy môžu meniť účinky lieku. Odporúča sa vyhnúť konzumácii ľubovníkového čaju.

Upozornenie

Liečbu detí majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami s liečbou detskej hyperlipidémie a pacienti sa majú pravidelne kontrolovať, aby sa posúdil priebeh liečby.
Liek nesmie používať u žien, ktoré sú tehotné, pokúšajú sa otehotnieť alebo si myslia, že sú tehotné a v období dojčenia.
Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať vhodné antikoncepčné metódy.
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri SPC, časti 4.4 a 5.2).
Liek sa neodporúča u pacientov, ktorí užívajú letermovir súbežne s cyklosporínom (pozri SPC, časti 4.4 a 4.5).
V prípade výskytu akýchkoľvek príznakov svalovej slabosti, bolesti alebo citlivosti, slabosti v rukách alebo nohách, ktorá sa zhoršuje po obdobiach aktivity, dvojité videnie alebo padanie očných viečok, problémy s prehĺtaním alebo dýchavičnosť, je nutné vyhľadať okamžitú lekársku pomoc.
Liečbu liekom možno obnoviť 7 dní po poslednej dávke kyseliny fusidovej.
Počas užívania tohto lieku je potrebné sa vyhnúť pitiu veľkého množstva alkoholu.
Liek podaný súbežne s veľkým množstvom grapefruitovej šťavy alebo s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovanného (Hypericum perforatum) sa neodporúča.
Pacient má dodržiavať režimové a diétne opatrenia. 
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie upozornenia sú uvedené v SPC časti 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice na p ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36