Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,74 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,90 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,90 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
06/24 2,90 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
05/24 2,90 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
04/24 2,90 € 24,84 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0098/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0486E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatín/Ezetimib Teva 40 mg/10 mg tbl flm 90x40 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá ezetimib a atorvastatín. Znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu (tzv. zlý cholesterol) a triglyceridov (tukové látky) v krvi. Okrem toho zvyšuje hladiny HDL cholesterolu (tzv. dobrý cholesterol).

Používa sa u dospelých pacientov:

  • ako doplnok k diéte u pacientov, u ktorých sa nedajú kontrolovať hladiny cholesterolu samotnou diétou;
  • ako prídavná liečba u pacientov s koronárnou chorobou srdca (KCHS) a akútnym koronárnym syndrómom (AKS) v anamnéze.

Liek nepomôže pacientovi schudnúť.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 20. 3. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Začatie liečby alebo úprava dávky, ak je to potrebné, sa má vykonať iba s jednozložkovými liekmi a po nastavení vhodných dávok je možný prechod na fixnú kombináciu vhodnej sily.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. 
Maximálna odporúčaná dávka je 80 mg/10 mg 1x denne.

Súbežné podávanie s inými liekmi
Pacienti užívajúci lieky proti vírusu hepatitídy C obsahujúce elbasvir/grazoprevir alebo letermovir na prevenciu proti infekcii spôsobenej cytomegalovírusom súbežne s atorvastatínom: 
Dávka atorvastatínu nemá presiahnuť 20 mg/deň (pozri SPC, časti 4.4 a 4.5).

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. 1 pohár vody).
Môže sa podávať nezávisle od jedla a kedykoľvek v priebehu dňa, no vždy v rovnakom čase.
Nezapíjať grapefuitovým džúsom ani ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať náležité antikoncepčné opatrenia.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich.
Liek sa neodporúča u pacientov so stredne závažnou/závažnou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh skóre >7).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene alebo neobjasnenými pretrvávajúcimi zvýšenými hladinami sérových transamináz (>3-násobok HHN). 
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze.
Liek sa má podať minimálne 2 hodiny pred alebo aspoň 4 hodiny po podaní adsorbentu žlčovej kyseliny.
Liek sa môže podávať 7 dní po ukončení systémovo podanej kyseliny fusidovej.
Ak sa objaví nevysvetliteľná bolesť svalov alebo slabosť, je potrebné ihneď vyhľadať lekára. 
Ak sa vyskytne slabosť v rukách/nohách, ktorá sa zhoršuje po obdobiach aktivity, dvojité videnie alebo padanie očných viečok, problémy s prehĺtaním alebo dýchavičnosť, je potrebné sa poradiť s lekárom.
Ak sa individuálne objaví závrat, odporúča sa vyhnúť vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby nekonzumovať prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Počas liečby nepiť viac ako 1-2 malé poháre grapefruitového džúsu denne.
Nepiť alkohol.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšiu pohoto ... viac >

Účinné látky

atorvastatín, ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24