Atofab 60 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 45,85 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 45,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 45,85 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 45,85 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 45,85 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 45,85 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atofab 60 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0178/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8031C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atofab 60 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo atomoxetín, ktoré zvyšuje pozornosť a znižuje impulzívnosť a hyperaktivitu.

Používa sa u detí nad 6 rokov a dospelých na liečbu hyperkinetickej poruchy (poruchy pozornosti s hyperaktivitou – ADHD) ako súčasť komplexného liečebného programu.

U dospelých sa používa iba v prípade, ak sa príznaky ochorenia prejavili už v detstve a majú dopad na pracovný alebo spoločenský život.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

DETI

Telesná hmotnosť do 70 kg
Začiatočná liečba: približne 0,5 mg/kg/deň minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou.
Udržiavacia dávka: asi 1,2 mg/kg/deň (podľa telesnej hmotnosti pacienta a dostupných síl lieku).
Liečba môže v niektorých prípadoch pokračovať do dospelosti.

Telesná hmotnosť nad 70 kg
Začiatočná liečba: 40 mg denne minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou.
Udržiavacia dávka: 80 mg denne.
Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg.

DOSPELÍ

Začiatočná liečba: 40 mg denne minimálne 7 dní pred vzostupnou titráciou.
Udržiavacia dávka: 80 - 100 mg denne.
Maximálna odporúčaná celková denná dávka je 100 mg.

OSOBITNÉ SKUPINY

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Stredne závažná porucha (Child-Pugh trieda B):
→ začiatočné a cieľové dávky majú byť znížené na 50 % zvyčajnej dávky.
Závažná porucha (Child-Pugh trieda C):
→ počiatočné a cieľové dávky majú byť znížené na 25 % zvyčajnej dávky.

Pomalí metabolizéri CYP2D6
Je vhodné zvážiť nižšiu začiatočnú dávku a pomalšiu titráciu.

Liek sa má vysadzovať postupne počas vhodného časového obdobia. V prípade významných nežiaducich reakcií sa môže vysadiť náhle.

Liečba môže byť časovo obmedzená. Ak pacienti pokračujú v liečbe dlhšie ako 1 rok, má sa opakovane prehodnotiť potreba liečby.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú každý deň v tom istom čase, nezávisle od jedla, vcelku a zapijú sa vodou.
Zvyčajne sa užívajú 1x denne (ráno). 
Pacientom, ktorí pociťujú nevoľnosť/ospalosť sa môže upraviť dávkovanie na 2x denne (ráno, neskoro popoludní/podvečer).
Kapsuly sa nesmú otvárať a obsah kapsuly sa nemá vyberať a podávať iným spôsobom.

Deti nemajú užívať tento liek bez pomoci dospelých.

Upozornenie

Liek nie je povzbudzujúcim liekom, a preto nie je návykový.
Liek sa nemá užívať v tehotenstve, ak potenciálny prínos neprevyšuje potenciálne riziko pre plod.
Lieku sa je nutné vyvarovať v období dojčenia. 
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov.
Liek sa neskúmal u pacientov starších ako 65 rokov.
Liečba sa má prerušiť a nemá sa opätovne začať u pacientov so žltačkou alebo laboratórne preukázanou poruchou funkcie pečene.
Liek sa nemá podávať pacientom so závažnou kardiovaskulárnou alebo cerebrovaskulárnou poruchou.
Liek sa má podávať opatrne u pacientov s anamnézou záchvatov.
Liek sa nemá užívať minimálne 2 týždne po prerušení liečby s IMAO. 
Počas liečby sa má sledovať telesný rast a vývoj u detí a dospievajúcich a prípadne upraviť dávkovanie.
Liek môže menej často spôsobiť predĺženie QT intervalu.
Ak sa objavia príznaky mánie, agresivita, pocity nepriateľstva a hnevu (hostilita), výkyvy nálad, samovražedné myšlienky alebo sklony, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
Liek môže vyvolať spavosť, útlm alebo závraty. Pacienti majú byť opatrní pri vedení vozidla a obsluhe strojov, kým nevedia ako na nich liek vplýva.
Obsah kapsuly sa nesmie dostať do kontaktu s okom.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC v časti 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Aj keď sa u niektorých ľudí vedľajšie účinky vyskytnú, väčšina ľudí zistí, že im Atofab pomáha. Váš lekár sa s vami o týchto vedľajších účinkoch porozpráva.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť ... viac >

Účinné látky

atomoxetín

Indikačná skupina

78 - Sympatomimetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36