Ataxxa 200 mg/40 mg (psy do 4kg) sol 1x0,4 ml

Mohlo by vás zaujímať

Ataxxa 200 mg/40 mg (psy do 4kg)
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
-96/062/DC/15-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
960621501
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,38 €

Popis a určenie

Veterinárny liek.
Roztok na kvapkanie na kožu pre psy do 4 kg.
Číry roztok žltkastej až hnedastej farby.

Tento veterinárny liek je antiektoparazitikum určené na lokálne použitie obsahujúci imidakloprid a permetrín. Táto kombinácia účinkuje insekticídne a akaricídne.

Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis).
Blchy na psovi uhynú v priebehu jedného dňa po aplikácii. Jedno ošetrenie ochráni pred ďalším napadnutím blchami 4 týždne. Tento veterinárny liek sa môže použiť ako súčasť terapie alergickej dermatitídy vyvolanej blchami (FAD).
Tento veterinárny liek má perzistentný akaricídny účinok proti napadnutiu kliešťami (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus počas 4 týždňov a Dermacentor reticulatus počas 3 týždňov) a perzistentný repelentný účinok proti kliešťom (Ixodes ricinus) počas 3 týždňov.
Kliešte už prítomné na psovi v čase aplikácie nemusia byť usmrtené počas 2 dní po ošetrení a môžu ostať prichytené a viditeľné. Preto sa odporúča odstrániť kliešte prítomné na psovi v čase aplikácie, aby sa zabránilo ich prichyteniu a satiu krvi.
Jedno ošetrenie poskytuje repelentný účinok (zabraňuje satiu krvi) proti kútovke Phlebotomus perniciosus počas 3 týždňov a proti komárovi Aedes aegypti počas 7 až 14 dní po ošetrení.
Zníženie rizika infekcie Leishmania infantum prenosom kútovkou (Phlebotomus perniciosus) až do 3 týždňov. Účinok je nepriamy, následkom účinku veterinárneho lieku proti vektoru.

Každá 0,4 ml pipeta obsahuje:
Účinná látka:
Permethrinum 200 mg
Imidaclopridum 40 mg

Pomocné látky:
Butylhydroxytoluenum ( E321) 0,4 mg

Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov v balení.

Cesta podania a dávka:
Kvapkaním na kožu. Aplikujte iba na nepoškodenú kožu.

Odporúčaná minimálna dávka je:
10 mg/ kg živej hmotnosti (ž.hm.) imidaklopridu a 50 mg/ kg živej hmotnosti (ž.hm.) permetrínu.

Spôsob podania:
Vyberte jednu pipetu z balenia. Držte aplikátor pipety vzpriamene. Poklepte po užšej časti pipety, aby ste sa presvedčili, že obsah je v hlavnej časti pipety, zatočte a vytiahnite uzáver. Obráťte uzáver a opačným koncom ho nasaďte na pipetu. Zatlačením a otočením uzáveru prelomte tesnenie a opäť uzáver vytiahnite z pipety.

Psom vážiacim 10 kg alebo menej:
Na stojacom psovi rozhrňte srsť medzi lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Priložte ústie pipety
priamo na kožu a pevným opakovaným stláčaním vyprázdnite celý jej obsah priamo na kožu.

Po lokálnej aplikácii na kožu psov sa roztok distribuuje po celom povrchu tela zvieraťa. Obe účinné látky
ostávajú prítomné na koži a srsti ošetrených zvierat počas najmenej 4 týždňov.
Systémová absorpcia veterinárneho lieku je dostatočne nízka na to, aby neovplyvnila účinnosť alebo
znášanlivosť u cieľového druhu.

Upozornenie:
Z dôvodu nedostatku dostupných informácií by liek nemal byť aplikovaný šteňatám mladším ako 7 týždňov alebo psom s hmotnosťou nižšou ako 25 kg..
Nepoužívať v prípade hypersenzitivity na účinné alebo na niektoré pomocné látky.

Zabráňte kontaktu obsahu pipety s očami alebo ústnou dutinou ošetrovaného psa. Veterinárny liek aplikujte presne podľa postupu uvedeného v príbalových informáciách. Predovšetkým zabráňte perorálnemu požitiu lieku olizovaním miesta aplikácie ošetreným zvieraťom alebo zvieratami v jeho blízkosti.

Neaplikujte mačkám.
Tento liek je pre mačky extrémne jedovatý a môže byť pre ne fatálny z dôvodu unikátnej fyziológie mačiek, ktoré nie sú schopné metabolizovať určité látky vrátane permetrínu. Aby sa zabránilo náhodnému kontaktu mačiek s liekom, udržujte ošetrených psov oddelene od mačiek, pokiaľ nebude miesto aplikácie suché. Je dôležité uistiť sa, že mačky neolizujú miesto aplikácie na ošetrenom psovi. V takýchto prípadoch okamžite vyhľadajte veterinárneho lekára.

Aplikáciu tohto lieku chorým a oslabeným psom konzultujte s veterinárnym lekárom.

Tento veterinárny liek nesmie kontaminovať vodné toky, pretože môže byť nebezpečný pre ryby a vodné organizmy. Lieky obsahujúce permetrín sú toxické pre včely medonosné.

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávať v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom a vlhkosťou.