ASTMASAN 5 mg žuvacie tablety tbl mnd (blis.Al/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ASTMASAN 5 mg žuvacie tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0238/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88874
Názov produktu podľa ŠÚKL
ASTMASAN 5 mg žuvacie tablety tbl mnd 28x5 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL MND - Žuvacia tableta

Popis a určenie

Liek obsahuje montelukast. Liek zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.

Používa na liečbu astmy, predchádzanie príznakom astmy počas dňa a noci. Liek sa používa na liečbu u pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu. Liek sa používa ako alternatívna možnosť liečby k inhalačným kortikosteroidom u pacientov, ktorí v nedávnej minulosti na svoju astmu neužívali kortikosteroidy užívané ústami a preukázali, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy. Liek tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolaného námahou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Žuvacie tablety sa pred prehltnutím nahryznú alebo rozhryzú.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov bronchospazmu.
Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Ak je tento liek použitý ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom, je potrebné ho vysadiť postupne.

Deti vo veku od 6-14 rokov: 1 žuvacia tableta 1x denne, večer.
Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 dňa. 
Po 4 týždňoch liečby montelukastom treba pacientov zhodnotiť. Ak nie je dosiahnutá dostatočná odpoveď, má sa zvážiť prídavná alebo odlišná liečba.

Spôsob použitia

Tablety sa majú pred prehltnutím požuť. Žuvacie tablety sa užívajú 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba ak to je nevyhnutné.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 6 roky neboli stanovené. Je potrebné zvoliť iný liek s nižšou silou.
Tento liek sa podáva deťom pod dohľadom dospelej osoby.
Nie sú k dispozícii údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene.
Liek sa neodporúča v monoterapii u pacientov so stredne ťažkou perzistentnou astmou. 
Liek obsahuje aspartám, allurovú červenú (E 129).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, okamžite sa obráťte na svojho lekára – možno potrebujete bezodkladnú lekársku starostlivosť:
Menej časté môžu postihovať menej ... viac >

Účinné látky

montelukast

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24