Asthmex 50 mikrogramov/250 mikrogramov plv ido 1x60 dávok (blis.OPA/Al/PVC/Al/PET/papier+inhalátor) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,08 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,85 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 16,23 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,85 € (0,0 %) 16,23 € (0,0 %)
05/22 0,85 € (0,0 %) 16,23 € (0,0 %)
04/22 0,85 € (0,0 %) 16,23 € (0,0 %)
03/22 0,85 € 16,23 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Asthmex 50 mikrogramov/250 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0336/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9339C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Asthmex 50 mikrogramov/250 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok plv ido 1x60 dávok (blis.OPA/Al/PVC/Al/PET/papier+inhalátor)
Aplikačná forma
PLV IDO - Upravený inhalačný prášok

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu astmy. Obsahuje dve liečivá:

  • Salmeterol: dlhodobo pôsobiace liečivo, ktoré rozširuje dýchacie cesty
  • Flutikazón: kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a zápal v pľúcach.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.

ASTMA
Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší:
Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne, alebo
jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne, alebo
jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.

Deti vo veku od 4 rokov a staršie:
Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.
Maximálna schválená dávka flutikazónpropionátu dodávaná v lieku u detí je 100 mikrogramov dvakrát denne.

Stredne ťažká perzistentná astma, kedy je nevyhnutná rýchla kontrola astmy
Po zvážení lekárom je možné podávať liek krátkodobo ako začiatočnú udržiavaciu liečbu. Tento liek nie je vhodný na liečbu pre vysoký obsah účinnej látky.

CHOCHP
Dospelí:
Jedna inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu dvakrát denne.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie. 
Pomôcka sa otvorí a aktivuje posunutím páčky. Potom sa náustok vloží do úst a pritisnú sa okolo neho pery. Potom sa dávka môže inhalovať a pomôcka sa zatvorí.
Pre detailné informácie o použití si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa v časti 3.
Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 12 rokov pre vysoký obsah účinnej látky.
Tento liek nie je určený na začiatočnú liečbu ľahkej astmy. 
Nie sú dostupné údaje o použití lieku u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku Asthmexu, ktorá bude udržiavať vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou.
Alergické reakcie: môžete spozor ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát, salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24