Asthmex 50 mikrogramov/100 mikrogramov plv ido 1x60 dávok (blis.OPA/Al/PVC/Al/PET/papier+inhalátor) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,22 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 1,22 € (0,0 %) 10,92 € (0,0 %)
05/24 1,22 € (0,0 %) 10,92 € (0,0 %)
04/24 1,22 € (0,0 %) 10,92 € (0,0 %)
03/24 1,22 € 10,92 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Asthmex 50 mikrogramov/100 mikrogramov
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0335/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9335C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Asthmex 50 mikrogramov/100 mikrogramov dávkovaný inhalačný prášok plv ido 1x60 dávok (blis.OPA/Al/PVC/Al/PET/papier+inhalátor)
Aplikačná forma
PLV IDO - Upravený inhalačný prášok

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá:

  • salmeterol je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium. Bronchodilatanciá pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. Tým uľahčujú prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc. Účinky trvajú najmenej 12 hodín.
  • flutikazón je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie v pľúcach.

Používa sa na liečbu:

  • astmy (všetky sily),
  • chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) (sila 50 mikrogramov/500 mikrogramov). Liek znižuje počet vzplanutí príznakov CHOCHP.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Dávka má byť titrovaná na najnižšiu možnú dávku, ktorá udrží účinnú kontrolu príznakov.
U pacientov s ťažkou astmou sa odporúča nasadiť vhodnú dávku inhalačného kortikosteroidu skôr, ako sa použije kombinácia fixnej liečby.

Astma

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne, alebo
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 250 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne, alebo
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne.
Stredne ťažká perzistentná astma, kedy je nevyhnutná rýchla kontrola astmy - po zvážení lekárom je možné krátkodobo podávať začiatočnú udržiavaciu liečbu v dávke 1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne.

Deti vo veku od 4 rokov a staršie
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 100 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne.
Maximálna schválená dávka flutikazónpropionátu dodávaná v lieku u detí je 100 mikrogramov 2x denne.

CHOCHP

Dospelí
1 inhalácia 50 mikrogramov salmeterolu a 500 mikrogramov flutikazónpropionátu 2x denne.

Dĺžku liečby určuje lekár. Liečba je zvyčajne dlhodobá. 

Spôsob použitia

Inhalátor je určený na inhalačné poodanie prášku do úst. Inhalátor sa otvorí (počuť kliknutie) a aktivuje posunutím páčky (počuť kliknutie). Pacient vydýchne. Potom sa náustok vloží do úst a pritisnú sa okolo neho pery. Pacient sa zhlboka nadýchne (vdýchne tým prášok do ústa) a na 10 sekúnd zadrží dych. Následne pomaly vydýchne mimo inhalátora. Nakoniec sa inhalátor sa zatvorí. Po podaní je vhodné vypláchnuť si ústa čistou vodou (vodu vypľuť) a/alebo si vyčistiť zuby.

Podrobné pokyny pre podanie lieku sú uvedné v Príbalovom letáku (Písomnej informácii pre používateľa), časť 3.

Upozornenie
Liek sa nemá používať na liečbu akútnych príznakov astmy. Nie je určený na začiatočnú liečbu ľahkej astmy. 
Liek sily 50 mikrogramov/100 mikrogramov nie je určený pre dospelých a deti s ťažkou astmou.
Počas tehotenstva sa liek môže použiť len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby. Má sa použiť najnižšia možná dávka.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či ukončiť liečbu liekom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Nie sú dostupné údaje o použití lieku u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Je potrebné vyhnúť sa súbežnej liečbe ketokonazolom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4, pokiaľ prínosy neprevažujú nad potenciálne zvýšeným rizikom (pozri SPC, časť 4.5).
U detí dlhodobo liečených inhalačnými kortikosteroidmi sa odporúča pravidelne sledovať ich výšku. 
Uchovávať pri teplote do 30 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, váš lekár vám predpíše najnižšiu dávku Asthmexu, ktorá bude udržiavať vašu astmu alebo CHOCHP pod kontrolou.
Alergické reakcie: môžete sp ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát, salmeterol

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24