ASPIRIN PROTECT 100 tbl ent 100 mg (blis.Al/PP priehľ.) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,77 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,52 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,77 € (0,0 %) 0,52 € (0,0 %)
04/24 0,77 € (0,0 %) 0,52 € (0,0 %)
03/24 0,77 € (0,0 %) 0,52 € (0,0 %)
02/24 0,77 € 0,52 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ASPIRIN PROTECT 100
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0810/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12459
Názov produktu podľa ŠÚKL
ASPIRIN PROTECT 100 tbl ent 20x100 mg (blis.Al/PP priehľ.)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 1,13 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselina acetylsalicylová. V nižších dávkach bráni tvorbe krvných zrazenín, chráni pred upchatím tepien, čo môže byť príčinou závažných srdcových chorôb (infarkt) alebo mozgových chorôb (mozgová porážka). 

Používa sa:

  • ako súčasť štandardnej liečby nestabilnej srdcovej angíny (angina pectoris) a akútneho srdcového infarktu.
  • na prevenciu reinfarktov, po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (tepnách)
  • na prevenciu prechodných ischemických záchvatov a mozgového infarktu u pacientov s ischemickými záchvatmi.

Liek nie je vhodný na liečbu bolesti.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nestabilná angina pectoris
1 tableta 1x denne. Denná dávka sa pohybuje medzi 75-300 mg.

Akútny infarkt myokardu
Úvodná dávka: 2-3 tablety ihneď po podozrení na infarkt myokardu 
Udržiavacia dávka: 1 tableta každý deň.

Prevencia reinfarktov
1 tableta 1x denne.

Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (napr. po ACVB, pri PTCA)
1 tableta 1x denne. Denná dávka sa pohybuje medzi 100-300 mg.
Najvhodnejší čas na začatie liečby po aortokoronárnom venóznom bypasse (ACVB) sa zdá byť do 24 hodín po operácii.

Prevencia tranzitórnych ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu po u pacientov s TIA
1 tableta 1x denne. Denná dávka sa pohybuje medzi 30-300 mg.

Liek je určený na dlhodobé používanie. Ošetrujúci lekár musí rozhodnúť o dĺžke liečby.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom vody, prednostne aspoň 30 minút pred jedlom. Tablety sú gastrorezistentné, čo zaručuje ich rozpustenie až v tenkom čreve, čo chráni sliznicu žalúdka, preto sa nemajú rozdrviť, rozlomiť alebo rozhrýzť.

Na liečbu akútneho srdcového infarktu sa prvé tablety majú rozdrviť alebo rozhrýzť a prehltnúť, aby sa dosiahla rýchla absorpcia.

Upozornenie

Liek sa nemá používať na horúčkovité alebo nehorúčkovité vírusové ochorenia bez konzultácie s lekárom.
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa nemá podávať, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné. Má sa použiť najnižšia dávka a dĺžka liečba má byť čo najkratšia.
Pri pravidelnom používaní alebo pri používaní vysokých dávok je dojčenie potrebné včas prerušiť.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním obličiek, u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa vyžaduje opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene, u pacientov s poškodením funkcie pečene sa vyžaduje opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym peptickým vredom, opatrnosť sa odporúča pacientom, ktorí mali v minulosti žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka a čreva.
Liek je kontraindikovaný u pacientov, ktorí mali v minulosti alergickú reakciu s astmatickým záchvatom na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky.
Liek môže viesť k zvýšeniu krvácavosti počas a po chirurgických zákrokoch (vrátane drobných chirurgických zákrokov, napr. extrakcia zuba). Pred operáciami je potrebné informovať lekára o užívaní lieku.
Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, v niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť závrat (frekvencia: časté).
Počas užívania lieku sa neodporúča užívať alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ochorenia tráviaceho traktu ako je dyspepsia (porucha trávenia), bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti, zriedkavo zápal tráviaceho systému, stenóza až obštrukcia  čriev, žalúdkové alebo dvanás ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60