Asentra 100 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Asentra 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0153/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31867
Názov produktu podľa ŠÚKL
Asentra 100 mg tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sertralín. Sertralín je jedným zo skupiny liekov, ktoré sa nazývajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (Selective Serotonin Re‑uptake Inhibitors, SSRI); tieto lieky sa používajú na liečbu depresie a/alebo stavov úzkosti. Liek sa môže používať na liečbu:

  • depresie a prevenciu návratu depresie (u dospelých)
  • sociálnej úzkostnej poruchy (u dospelých)
  • posttraumatickej stresovej poruchy (u dospelých)
  • panickej poruchy (u dospelých)
  • obsedantno‑kompulzívnej poruchy (u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 6 ‑ 17 rokov).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 4. 5. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Depresia
Dospelí:
Počiatočná dávka je 0,5 tablety 1x denne.
Dávku možno zvýšiť o 0,5 tablety, každých 7 dní.
Maximálna dávka predstavuje 2 tablety 1x denne.
Liečba pacientov má byť dostatočne dlhá, a to najmenej 6 mesiacov.

Obsedantno-kompulzívna porucha
Dospelí:
Počiatočná dávka je 0,5 tablety 1x denne.
Dávku možno zvýšiť o 0,5 tablety, každých 7 dní.
Maximálna dávka predstavuje 2 tablety 1x denne.

Deti a dospievajúci vo veku:
6 - 12 rokov: začiatočná dávka je 25 mg 1x denne. Po 1. týždni sa môže dávka zvýšiť na 50 mg 1x denne (0,5 tablety).
13 - 17 rokov: začiatočná dávka je 0,5 tablety 1x denne.
Dávka lieku sa môže zvyšovať o 0,5 tablety 1x za týždeň.
Maximálna dávka predstavuje 2 tablety 1x denne.

Panická porucha, PTSD (posttraumatická stresová porucha) a sociálna úzkostná porucha
Dospelí:
Liečba má začať dávkou 25 mg.
Po 1 týždni sa odporúča zvýšiť dávku na 50 mg (0,5 tablety) 1x denne.
Dávku možno zvýšiť o 0,5 tablety, každých 7 dní.
Maximálna dávka predstavuje 2 tablety 1x denne.

Dĺžka liečby:
Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a individuálne u každého pacienta tak, aby sa pacienti udržiavali na najnižšej účinnej dávke. 
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Spôsob použitia

Liek sa podáva 1x denne (ráno alebo večer). Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.
Liek sa nemá zapíjať grapefruitovou šťavou. 

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
V klinických skúšaniach sa medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami častejšie zaznamenali suicidálne správanie a hostilita.
U detí a dospievajúcich liečených sertralínom sa pozoroval znížený prírastok výšky a hmotnosti.
U starších pacientov sa má liek dávkovať s opatrnosťou.
Liek sa má dávkovať s opatrnosťou u pacientov s poškodenou pečeňou. Ak pacient trpí závažnou poruchou funkcie pečene, liek sa nemá používať.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI sa majú prestať podávať.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Nepiť alkohol.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek môže ovplyvniť laboratórne testy na benzodiazepíny.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejším vedľajším účinkom je nutkanie na vracanie. Vedľajšie účinky závisia od dávky a často vymiznú alebo sa zmiernia pri pokračovaní v liečbe.
Povedzte ihneď svojmu lekárovi:
Ak po užití lie ... viac >

Účinné látky

sertralín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60