Asduter 10 mg tbl (fľ.HDPE s PP uzáv.) 1x56 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,87 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,87 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 11,87 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 11,87 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 11,87 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 11,87 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Asduter 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0191/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2645D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Asduter 10 mg tablety tbl 56x10 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa:

  • na liečbu schizofrénie u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších;
  • indikovaný na liečbu stredne ťažkých až ťažkých manických epizód v rámci bipolárnej poruchy typu I a na prevenciu novej manickej epizódy u dospelých, ktorí mali prevažne manické epizódy;
  • na liečbu stredne ťažkých a ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 8. 2. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

V prípade, že sa titrácia nedá dosiahnuť s dostupnými dávkami, použite prosím vhodný alternatívny produkt s rovnakým liečivom vo vhodnej dávke.

Dospelí
Schizofrénia: Odporúčaná počiatočná dávka je 10 alebo 15 mg/deň s udržiavacou dávkou 15 mg/deň, podávaná 1x denne. Liek je účinný v rozsahu dávky 10-30 mg/deň. Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I: Odporúčaná počiatočná dávka je 15 mg podávaná 1x denne v monoterapii alebo kombinovanej liečbe. Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Prevencia rekurencie manických epizód pri bipolárnej poruche typu I: U pacientov užívajúcich aripiprazol v monoterapii alebo kombinovanej liečbe sa má pokračovať v liečbe v rovnakej dávke. Úprava dennej dávky vrátane zníženia dávky sa má zvážiť na základe klinického stavu.

Pediatrická populácia
Schizofrénia u dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších: Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba má začať dávkou 2 mg prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, až do dosiahnutia odporúčanej dennej dávky 10 mg. Ak je potrebné, ďalšie zvyšovanie dávky sa má uskutočňovať postupne, v 5 mg prírastkoch, bez prekročenia maximálnej dennej dávky 30 mg. Liek je účinný v rozsahu 10-30 mg/deň.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších: Odporúčaná dávka je 10 mg/deň podávaná 1x denne. Liečba sa má začať dávkou 2 mg prvé 2 dni, titrovanou na 5 mg ďalšie 2 dni, aby sa dosiahla odporúčaná denná dávka 10 mg. Dávky vyššie než 10 mg/deň sa majú používať len vo výnimočných prípadoch.
Dĺžka liečby má byť čo najkratšia potrebná na kontrolu symptómov a nesmie prekročiť 12 týždňov.

Úprava dávky pri interakciách a u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou je uvedená v SPC, časť 4.2.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy v celku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nazapíjať ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

Počas liečby antipsychotikami sa môže zlepšenie klinického stavu pacienta prejaviť po niekoľkých dňoch až týždňoch.
Liek sa nemá podávať počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos liečby zreteľne neprevýši potenciálne riziko pre plod.
Dojčenie sa počas užívania likeu neodporúča.
Kvôli chýbajúcim údajom sa liek neodporúča pre pacientov so schizofréniou mladších ako 15 rokov.
U pacientov mladších ako 13 rokov sa liek pre zvýšené riziko vzniku nežiaducich príhod neodporúča.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Aripiprazol sa má opatrne používať u pacientov so známou kardiovaskulárnou chorobou a u pacientov s epilepsiou.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Ak sa počas liečby vyskytne nevysvetliteľná vysoká horúčka bez ďalších prejavov, užívanie lieku sa musí prerušiť.
U pacientov môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
U pacientov liečených aripiprazolom bol hlásený nárast telesnej hmotnosti.
Pacienti musia byť opatrní pri obsluhovaní nebezpečných strojov a motorových vozidiel, pokiaľ si nie sú dostatočne istí tým, že liek na nich nemá nepriaznivý účinok.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia neznáma).
LIek sa nemá kombinovať s prípravkami, ktoré obsahujú ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení HDPE liekovky je 56 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb): nekontrolovateľné pohyby ako mykanie sa alebo trhavé pohyby, bolesť hlavy, únava, nevoľnosť, vracanie, nepríjemný pocit v žalúdku, zápch ... viac >

Účinné látky

aripiprazol

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36