Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ARTRODAR
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0329/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
55428
Názov produktu podľa ŠÚKL
ARTRODAR cps dur 50x50 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje diacereín a používa sa na zmiernenie príznakov osteoartrózy bedrového alebo kolenného kĺbu u dospelých pacientov. Na dosiahnutie účinku prípravku je potrebný určitý čas. Liečba sa preto neodporúča pri špecifickej forme bedrovej osteoartrózy nazývanej rýchlo progredujúca (zhoršujúca sa) osteoartróza bedrového kĺbu. Pacienti s takouto formou ochorenia môžu mať menší prínos z liečby.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 6. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 kapsula 2x denne.
Keďže sa u niektorých pacientov môže vyskytnúť riedka stolica alebo hnačka, odporúčaná počiatočná dávka je 1 kapsula 1x denne s večerným jedlom počas prvých 2 až 4 týždňov liečby, po ktorých sa odporúča denná dávka 1 kapsula 2x denne.

Pacienti s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min):
Počiatočná a udržiavacia dávka zostáva 50 mg diacereínu, tj, 1 kapsula denne. Táto dávka musí byť dodržaná po celú dobu liečby.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár, pričom prvé účinky liečby sa prejavia až po 2-4 týždňoch pravidelného užívania.

Spôsob použitia

Liek sa má užívať s jedlom, jedna kapsula s raňajkami a druhá s večerou. Kapsuly sa musia prehĺtať neporušené, neotvorené a musia sa zapiť pohárom vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný u žien počas tehotenstva a dojčenia.
Podávanie prípravku deťom a dospievajúcim sa kvôli chýbajúcim údajom neodporúča.
Diacereín sa neodporúča u pacientov starších ako 65 rokov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Artrodar môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lek ... viac >

Účinné látky

diacereín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36