ARTOCOMB 2% roztok hyaluronátu sodného v predplnenej striekačke 1x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 120,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 93,76 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 26,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 93,76 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
10/23 93,76 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
07/23 93,76 € (0,0 %) 26,62 € (0,0 %)
04/23 93,76 € 26,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ORT, TRA, REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

ARTOCOMB
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
J4162A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok hyaluronátu sodného ARTOCOMB 2% na intraartikulárne použitie 60 mg / 3 ml, v predplnenej striekačke
Aplikačná forma
INJ - Injekcia
Cena: od 117,60 €

Popis a určenie

Zdravotnícka pomôcka.

  • Sterilný, biodegradovateľný, izotonický, injektovateľný gél na intraartikulárne použitie.
  • pozostáva z dvoch kyselín hyalurónových s rôznou molekulovou hmotnosťou (2,5 a 4 x 106 Dalton), získaných z baktérií Streptococcus equi bacteria, vo fyziologickom tlmivom roztoku v koncentrácii 20 mg/ml.
  • Je náhradou synoviálnej tekutiny, ktorá vďaka svojim viskoelastickým a lubrikačným vlastnostiam, podporuje obnovu reologického stavu kĺbov u pacientov s degeneratívnou osteoartritídou.
  • Produkt má vďaka zlepšeniu vlastností synoviálnej tekutiny ochranný účinok na kĺby, a tým pomáha zlepšiť funkciu kĺbov a znížiť symptómy bolesti.
  • Pôsobí len v kĺbe, do ktorého je aplikovaný, nemá systémové účinky.

Každé balenie obsahuje jednu injekčnú striekačku a písomnú informáciu pre používateľa. V balení sa nachádza sada dvoch štítkov, na ktorých je uvedené číslo šarže. Jeden z nich sa má nalepiť do dokumentácie pacienta a druhý sa má dať pacientovi, aby sa zabezpečila sledovateľnosť.

Zloženie: Hyaluronát sodný 20 mg/ml, chlorid sodný, dihydrogénfosforečnan sodný dihydrát, hydrogén fosforečnan dvojsodný dodekahydrát, voda na injekciu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Pred vstreknutím prípravku sa z kĺbov odstráni akýkoľvek výpotok.
Opatrne sa odstráni ochranná krytka striekačky tak, aby sa osoba nedotkla otvoru. Podľa pokynov nižšie sa pevne priskrutkuje na objímku Luer locku ihla s priemerom medzi 18G a 22G.
Pred podaním injekcie je potrebné očistiť miesto vpichu vhodným dezinfekčným prostriedkom.
Injekcia sa vstrekne aseptickou technikou. Vstrekuje sa iba do dutiny kĺbu.

POKYNY NA MONTÁŽ IHLY STRIEKAČKY:
A. Opatrne sa odskrutkuje krytka zo špičky striekačky, pričom dáva pozor najmä na to, aby sa zabránil kontakt s otvorom.
B. Opatrne sa uchopí chránič ihly a nasadí sa ihla na luer-lock konektor. Pevne sa skrutkuje, až kým sa nepocíti mierny protitlak, aby sa zabezpečilo vzduchotesné pripojenie a zabránilo sa úniku kvapaliny počas podávania.

Upozornenie: Keďže prípravok nebol testovaný u tehotných alebo dojčiacich žien, jeho použitie sa v týchto prípadoch neodporúča. Nesmie sa používať u pacientov do 18 rokov. Vhodný len na intraartikulárne injekcie a môže byť aplikovaný len lekárom, ktorý absolvoval špecifické školenie o technike podávania intraartikulárnych injekcií. Produkt je na jednorazové použitie. Prípravok sa nesmie aplikovať do infikovaného alebo závažne zapáleného kĺbu. Je potrebné zabrániť infiltrácii v prípade infekcií v mieste vpichu alebo zápalových stavov kože v blízkosti miesta vpichu. Po intraartikulárnej injekcii je vhodné odporučiť pacientovi, aby sa vyhol fyzickým činnostiam spôsobujúcim zaťaženie kĺbov a bežné činnosti obnovil až po niekoľkých dňoch. 

Po aplikácii injekcie sa môžu vyskytnúť dočasné vedľajšie reakcie, ako je bolesť, stuhnutosť, pocit tepla, začervenanie alebo opuch. Tieto sekundárne prejavy môžu byť zmiernené aplikáciou ľadu na liečený kĺb. Tieto účinky zvyčajne po krátkej dobe vymiznú. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekára.

Hyaluronát sodný je inkompatibilný s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami, ako sú roztoky benzalkóniumchloridu. Preto je potrebné zabrániť kontaktu medzi prípravkom a týmito látkami

Pred použitím skontrolujte neporušenosť striekačky a dátum exspirácie. Nepoužívajte iné ihly, ako tie, ktoré sú odporúčané. Vonkajší povrch injekčnej striekačky nie je sterilný.
Kvalita a sterilita sú zaručené, len keď je balenie striekačky neporušené. Všetky zvyšky musia byť zlikvidované a nemôžu byť použité ani po novej sterilizácii. Nepoužívajte produkt, ak je balenie otvorené alebo poškodené. Po použití zlikvidujte podľa platných národných pravidiel.