AROMASIN tbl obd 25 mg (blis. PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 67,99 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,99 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 66,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 1,99 € (0,0 %) 66,00 € (0,0 %)
09/17 1,99 € (0,0 %) 66,00 € (0,0 %)
08/17 1,99 € (0,0 %) 66,00 € (0,0 %)
07/17 1,99 € 66,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AROMASIN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0143/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
78792
Názov produktu podľa ŠÚKL
AROMASIN tbl obd 100x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo exemestán. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory aromatázy. Liek znižuje hladiny estrogénov (ženských pohlavných hormónov), čo sa využíva najmä v liečbe rakoviny prsníka závislej od hormónov u žien po menopauze. Liek sa používa na liečbu: 

  • včasnej, od hormónov závislej rakoviny prsníka u žien po menopauze ako pokračovanie ukončenej 2 – 3-ročnej liečby tamoxifénom.
  • pokročilej, od hormónov závislej rakoviny prsníka u žien po menopauze, u ktorých iná hormonálna liečba nebola dostatočná.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne. Tablety sa užívajú po jedle, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek ovplyvňuje pozornosť.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- depresia, nespavosť,- bolesť hlavy, závraty,- návaly horúčavy,- bolesť brucha, nevoľnosť,- zvýšenie hladín pečeňových enzýmov, zvýšenie hladiny ... viac >

Účinné látky

exemestan

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36