Aripiprazole Zentiva 10 mg tablety tbl (blis.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,35 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,94 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,35 € (0,0 %) 5,94 € (0,0 %)
06/24 0,35 € (0,0 %) 5,94 € (0,0 %)
05/24 0,35 € (0,0 %) 5,94 € (0,0 %)
04/24 0,35 € 5,94 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aripiprazole Zentiva 10 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1009/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4858B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aripiprazole Zentiva 10 mg tablety tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aripiprazol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká.

Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie (dospelí a dospievajúci vo veku od 15 rokov a viac);
  • stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I (dospievajúci vo veku od 13 rokov a viac);
  • stredne ťažkých až ťažkých manických epizód pri bipolárnej poruche typu I a na prevenciu novej manickej epizódy (dospelí pacienti odpovedajúci na liečbu aripiprazolom).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 2. 3. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

DOSPELÍ

Schizofrénia
Liek je účinný v rozsahu dávky 10-30 mg/deň.
Začiatočná dávka je 10 alebo 15 mg 1x denne.
Udržiavacia dávka je 15 mg 1x denne.
Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I
Začiatočná dávka je 15 mg 1x denne v monoterapii/kombinácii.
Niektorí pacienti môžu mať úžitok z vyššej dávky.
Maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 30 mg.

Prevencia rekurencie manických epizód pri bipolárnej poruche typu I
U pacientov užívajúcich aripiprazol v monoterapii alebo kombinovanej liečbe sa má pokračovať v liečbe v rovnakej dávke.
Dávka sa má upraviť na základe klinického stavu.

U pacientov vo veku 65 rokov sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka.

PEDIATRICKÁ POPULÁCIA

Schizofrénia u dospievajúcich vo veku od 15 rokov
Liek je účinný v rozsahu 10-30 mg/deň.
Liečba má začať s dávkou 2 mg prvé 2 dni, 5 mg ďalšie 2 dni, až do dosiahnutia odporúčanej dennej dávky 10 mg 1x denne.
Ak je potrebné ďalšie zvyšovanie dávky, má byť postupné, v 5 mg prírastkoch.
Maximálna denná dávka 30 mg sa nesmie prekročiť.

Manické epizódy pri bipolárnej poruche typu I u dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších
Liečba má začať s dávkou 2 mg prvé 2 dni, 5 mg ďalšie 2 dni, až do dosiahnutia odporúčanej dennej dávky 10 mg 1x denne.
Dávky vyššie než 10 mg 1x denne sa majú používať len vo výnimočných prípadoch. 
Dĺžka liečby má byť na minimálnu dobu potrebnú na kontrolu symptómov a nesmie prekročiť 12 týždňov.

Úprava dávky pri interakciách a u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou je uvedená v SPC, časť 4.2.

Zlepšenie klinického stavu pacienta sa môže prejaviť po niekoľkých dňoch až niekoľkých týždňoch.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa podávajú vždy v rovnakom čase každý deň.
Užijú sa v celku, nezávisle od jedla a zapijú sa dostatočným množstvom vody (nepiť ľubovníkový  čaj).
Pacienti, ktorí majú problém prehĺtať tablety môžu ako náhradu užívať orodispergovateľné tablety.

Tablety majú deliacu ryhu, ktorá nie je určená na rozlomenie tablety. 

Upozornenie

Liek nie je určený na liečbu pacientov s psychózou spojenou s demenciou.
Liek sa nemá podávať počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos liečby zreteľne neprevýši potenciálne riziko pre plod.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek nie je odporúčaný na použitie u pacientov so schizofréniou mladších ako 15 rokov.
Liek sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 13 rokov na liečbu manických epizód pri bipolárnej poruche typu I.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.

Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov, ktorí majú epilepsiu alebo stavy súvisiace so záchvatmi.
Liek môže spôsobiť prírastok telesnej hmotnosti.
Liečba môže u pacientov s diabetom ovplyvniť kontrolu glykémie.
Ak sa u pacienta objavia samovražedné myšlienky a správanie, je potrebné ihneď informovať lekára.
Ak sa u pacienta objaví silné nutkanie k nadmernému patologickému hráčstvu, zmenený alebo zvýšený záujem o sex, nadmerné nakupovanie/míňanie, prejedanie sa alebo chorobné jedenie alebo tendencia túlať sa.
Liek môže spôsobiť predĺženie QT intervalu (frekvencia neznáma).
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia výskytu je neznáma).

Liek môže spôsobiť motorickú a senzorickú nestabilitu, čo môže viesť k pádom u rizikových (napr. starších) pacientov.
Liek sa neodporúča užívať súbežne s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). 

Liek môže spôsobiť ospalosť, rozmazané videnie alebo závrat. Je potrebná opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, pokiaľ pacient nepozná svoju reakciu na liek.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb):
- cukrovka,
- poruchy spánku,
- pocit úzkosti,
- pocit nepokoja a neschopnosť zotrvať v pokoji, ťažkosti so sedením v pokoji, ... viac >

Účinné látky

aripiprazol

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24