Aqvitox-D roztok na ošetrenie rán, s rozprašovačom 1x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,75 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 0,00 € (0,0 %) 6,75 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 6,75 € (0,0 %)
07/23 0,00 € (0,0 %) 6,75 € (0,0 %)
04/23 0,00 € 6,75 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, ANG, CHI, CCH, UCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Aqvitox-D roztok
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A82445
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok na ošetrenie rán Aqvitox-D s rozprašovačom 500 ml
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Cena: od 7,00 €

Popis a určenie

Elektrolyzovaný roztok v spreji na ošetrenie kože, slizníc, kožných a slizničných defektov a rán v zdravotníckych zariadeniach a v rámci domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Roztok je určený na podporu hojenia rán a poranení.
Mechanizmus účinku spočíva v obklade a mechanickom vyčistení rany a vo vytvorení vlhkého prostredia, ktoré je ďalej podporené znížením mikrobiálnej záťaže v rane.

Zloženie:
Elektrolyzovaná voda, v nízkych koncentráciách kyselina chlórna, chlórnan sodný, chlórdioxid, chlorid sodný.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Ošetrenie rán sa vykonáva opakovaným oplachom alebo obkladom roztokom. Oplach sa vykonáva podľa potreby niekoľkokrát denne potrením postihnutého miesta navlhčeným tampónom alebo priložením gázy navlhčenej v roztoku, prípadne vlhkou terapiou.

Upozornenie: Výrobok nebol testovaný na deťoch a na tehotných a kojacich ženách, preto je jeho použitie na tejto skupine pacientov možné iba po konzultácii s lekárom. Prípravok svojím zložením neobsahuje živé organizmy, je určený pre slabo až stredne poškodenú kožu a nie je primárne určený na výplach. Na predídenie vzniku alergickej reakcie nepoužívajte produkt v prípade precitlivenosti na niektorú z obsiahnutých zložiek. V prípade zistenia nežiadúcich účinkov je nutná konzultácia s lekárom. U výrobku nebola testovaná biokompatibilita pre dlhodobé použitie (t. j. nad 30 dní). Prípravok je netoxický. Pri jeho používaní neboli zistené žiadne nežiadúce účinky, u ktorých by bola preukázaná spojitosť s aplikáciou výrobku. Pri kontakte s pokožkou nie je výrobok dráždivý. Pri zasiahnutí očí tiež nie je dráždivý, avšak u citlivých osôb je potrebný oplach tečúcou vodou. V prípade požitia menšieho množstva ako 1 dl nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia. U väčšieho množstva je treba vypláchnuť ústa pitnou vodou, vypiť aspoň 0,5 l vody a privolať lekára. Výrobok je kvapalný s možným slabým chlórovým zápachom. Riziko vyblednutia odevov. Výrobok je možné zlikvidovať nariedením vodou a spláchnutím do odpadu. Výrobok by sa nemal dostať do styku s kyselinami. Obal je možné po vypláchnutí recyklovať. Skladujte v dobre uzatvorených obaloch, v suchom a vetranom prostredí, pri teplote 5 až 30 °C. Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a uchovávajte mimo dosah detí. Stabilita je zaistená do dátumu spotreby.

Informácia od dodávateľa *

Roztok v spreji na ošetrenie kože, slizníc, kožných a slizničných defektov a rán v zdravotníckych zariadeniach a v rámci domácej ošetrovateľskej starostlivosti. AQVITOX-D obsahuje aktívny chlór - zmes kyseliny chlórnej a chlórnanu sodného (< 0,05%), chlórdioxid, chloridy. Bezfarebná tekutina so slabým zápachom chlóru.

Roztok v spreji na ošetrenie rán:

  • povrchové a tiež hĺbkovo pôsobiace antiseptikum
  • na zvlhčenie a podporu hojenia rán, na kožné a slizničné defekty
  • napomáha znižovať osídlenie rany mikroorganizmami a odstrániť zápal z postihnutého miesta

Prípavok obsiahnutý v nádobe s mechanickým rozprašovačom umožňuje rozstrekovanie roztoku a jeho aplikáciu priamo na postihnuté miesto. Aplikujte na postihnuté miesto vo vhodnej vziadlenosti t.j. 10-15 cm. Odporúčaná doba pôsobenia je 10 min.  V prípade aplikácie prípravku na rany, kožné a slizničné defekty sa odporúča použiť sterilné gázové štvorce. Je potrebné dodržiať všetky podmienky bariérového a aseptického ošetrovania.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.