APROKAM plv ino 50 mg (liek.inj.skl.+10 inj.ihiel) 10x1 lag

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0391/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3821C
Názov produktu podľa ŠÚKL
APROKAM plv ino 10x50 mg (liek.inj.skl.+10 inj.ihiel)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo cefuroxím (vo forme sodnej soli cefuroxímu), ktoré patrí do skupiny antibiotík nazývanej cefalosporíny. Antibiotiká sa používajú na usmrtenie baktérií alebo „mikróbov“, ktoré spôsobujú infekcie.
Tento liek sa použije v prípade, ak podstupujete operáciu oka kvôli sivému zákalu (zahmlenie šošoviek).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: Odporúčaná dávka je 0,1 ml rekonštituovaného roztoku (pozri časť 6.6), t.j. 1 mg cefuroxímu. Odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť.

Spôsob použitia

Liek musí po rekonštitúcii podať očný chirurg formou intraokulárnej injekcie do prednej komory oka (intrakamerálne použitie) v odporúčaných aseptických podmienkach pre operáciu sivého zákalu.
Na konci operácie sivého zákalu sa má 0,1 ml rekonštituovaného roztoku podať formou pomalej injekcie do prednej komory oka.
Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním sú v SPC časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Optimálna dávka a bezpečnosť lieku u detí a dospievajúcich neboli stanovené.
Osobitná starostlivosť sa odporúča u pacientov, u ktorých sa objavila alergická reakcia na penicilíny alebo na akékoľvek iné betalaktámové antibiotiká, pretože sa môžu objaviť skrížené reakcie.
1 injekčná liekovka len na jednorazové použitie.
Rekonštituovaný roztok sa má vizuálne skontrolovať a má sa použiť len vtedy, ak je roztok číry, bezfarebný až nažltlý bez viditeľných častíc. Liek sa má zlikvidovať, ak sú v roztoku viditeľné častice.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledovný vedľajší účinok je veľmi zriedkavý (môže postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):
Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje ťažkosti s dýchaním alebo závrat.
Nasledovný vedľajší účinok je hlásený ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 18