Aprepitant Stada 80 mg a Aprepitant Stada 125 mg cps dur 1x125 mg+2x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al), 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 28,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 28,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 28,95 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aprepitant Stada 80 mg a Aprepitant Stada 125 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
20/0033/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0492D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aprepitant Stada 80 mg a Aprepitant Stada 125 mg cps dur 1x125 mg+2x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aprepitant a patrí do skupiny liekov nazývaných „antagonisty receptora pre neurokinín 1 (NK1)“. Liek sa u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov používajú v kombinácii s inými liekmi na predchádzanie nevoľnosti a vracaniu spôsobenými chemoterapiou (liečbou rakoviny), ktorá je silným a stredne silným spúšťačom nevoľnosti a vracania (ako je cisplatina, cyklofosfamid, doxorubicín alebo epirubicín).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 až 17 rokov):
Odporúčaná dávka kapsúl je 125 mg 1x denne 1 hodinu pred začiatkom chemoterapie v 1. deň a 80 mg 1x denne v dňoch 2 a 3. 
Tento liek sa podáva 3 dni ako súčasť liečebného režimu, ktorý zahŕňa kortikosteroid a antagonistu 5-HT3 - viac v SPC, časť 4.2.

Spôsob použitia

Kapsula sa podáva perorálne 1 hodinu pred podaním chemoterapie v deň 1, 2 a 3. Ak sa v deň 2 a 3 nepodáva žiadna chemoterapia, kapsula sa má podať ráno. Kapsula sa prehltne v celku, nezávisle na jedle a zapije sa vodou.

Upozornenie

Počas podávania a 28 dní po ukončení podávania lieku sa môže znížiť účinnosť hormonálnych kontraceptív. Majú sa preto používať alternatívne nehormonálne zaisťovacie metódy antikoncepcie.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.
Dojčenie sa počas liečby neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola preukázaná u detí mladších ako 12 rokov.
U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liek používať s opatrnosťou.
Liek môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá, bicyklovať sa a obsluhovať stroje - menej často sa môžu objaviť závrat a únava.
Zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (≥ 1/10 000 až < 1/1 000).
Liek obsahuje sacharózu.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

aprepitant

Indikačná skupina

20 - Antiemetiká, antikinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30