Antiflat žuvacie tablety tbl mnd 42 mg (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

Antiflat žuvacie tablety
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0468/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
82078
Názov produktu podľa ŠÚKL
Antiflat žuvacie tablety tbl mnd 50x42 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL MND - Žuvacia tableta
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Simetikón, liečivo žuvacích tabliet, indukuje okamžité rozplynutie bublín po podaní lieku.

Liek sa používa pri:

  • nadmernej tvorbe a kumulácii plynov v tráviacom trakte (meteorizmus) zahrňujúce funkčné komplikácie, ako sú: flatulencia, abdominálna plnosť a pocit tlaku v hornej časti brucha,
  • zvýšenej tvorbe plynov po chirurgickej liečbe a tzv. Roemheldovom syndróme,
  • diagnostickom vyšetrení brucha ako predliečebného činiteľa slúžiaceho na zlepšenie viditeľnosti odstránením bublín, ktoré zatieňujú pozorované pole pri sonografickom a röntgenovom vyšetrení.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Žuvacie tablety sa pred prehltnutím nahryznú alebo rozhryzú.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Liečba nadmernej tvorby plynov a meteorizmu: 1-2 tablety 3x denne spolu s jedlom alebo po jedle. V prípade potreby je možné užiť 1-2 tablety pred spánkom.
Príprava pred diagnostickým vyšetrením brucha: 2-3 tablety po jedle deň pred vyšetrením a ráno v deň vyšetrenia.

Deti od 6 rokov
Liečba nadmernej tvorby plynov a meteorizmu: 1 tablety 3x denne spolu s jedlom alebo po jedle. V prípade potreby je možné užiť 1 tabletu pred spánkom.

Dĺžka liečby závisí od charakteru a vývoja ťažkostí. V prípade potreby je liek vhodný na dlhodobé používanie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú spolu s jedlom alebo po jedle, i pred spaním, ak je to potrebné. Tablety je potrebné požuť.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia. Avšak doba užívania lieku nemá presiahnuť 3 dni a mala by ju nasledovať 14-dňová prestávka.
Nie je určené pre deti do 6 rokov - pre ne je určená vhodnejšia lieková forma (napr. perorálna suspenzia).
Liek obsahuje glycerol, ktorý môže vyvolať bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti a hnačku.
Liek obsahuje sacharózu a glukózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete h ... viac >

Účinné látky

simetikon

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60