Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ANSILAN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0171/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96175
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ansilan cps 25x10 mg (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
CPS - Kapsula

Popis a určenie

Na symptomatickú liečbu akútnych a chronických stavov úzkosti, napätia a rozrušenia.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Liek sa užíva v dávke 1 tableta podľa potreby, alebo v pravidelnej dávke 1-2 tablety 2-3x denne v pravidelných intervaloch. Tablety sa užívajú nezávisle na jedle, vždy v celku a dobre sa zapijú vodou. Liečba sa nemá ukončiť náhle, dávka sa postupne znižuje. Celková dĺžka liečby nemá prekročiť 8 až 12 týždňov vrátane postupného znižovania dávky (rozhoduje lekár). Nepiť alkohol.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nežiaduce účinky sú podľa častosti ich výskytu rozdelené na:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté (postihujú menej ako 1 zo ... viac >

Účinné látky

medazepam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60