Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Androfin 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0459/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36939
Názov produktu podľa ŠÚKL
Androfin 5 mg tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo finasterid, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory 5-alfa reduktázy. Pôsobia tak, že zmenšujú veľkosť prostaty (predstojnej žľazy) u mužov.

Liek sa používa na liečbu a kontrolu nezhubného (nerakovinového) zväčšenia prostaty.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 1. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (vrátane starších pacientov):
Odporúčaná dávka je 1 tableta (5 mg finasteridu) 1x denne.

Zlepšenie sa prejaví už v krátkom čase, avšak liečba je potrebná minimálne v trvaní 6 mesiacov. Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa môžu podávať nezávisle od jedla, prehĺtajú sa celé a nesmú sa rozdeliť alebo rozdrviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v tehotenstve (tehotné ženy a ženy, ktoré môžu byť potenciálne tehotné, nesmú manipulovať s rozdrvenými alebo polámanými tabletami kvôli riziku absorpcie finasteridu cez kožu a následnému potenciálnemu riziku pre plod mužského pohlavia).
Ak je partnerka pacienta liečeného finasteridom tehotná alebo môže byť tehotná, odporúča sa minimalizovať expozíciu partnerky spermou pacienta.

Liek nie je indikovaný na použitie u žien alebo detí.
Ak sa vyskytne 
opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním, žihľavka a ťažkosti s dýchaním treba ihneď vyhľadať lekára.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Androfin a okamžite vyhľadajte svojho lekára ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov:
opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním, žihľavka a ťažkosti s dýc ... viac >

Účinné látky

finasterid

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)