Anbinex 500 IU plv iol (liek.skl.+striek.inj.napl.) 1x1500 IU+10 ml solv. 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Anbinex 500 IU
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
75/0221/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94228
Názov produktu podľa ŠÚKL
Anbinex plv iol 1x500 IU+1x10 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln.)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo antitrombín III, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných injekčné antikoagulanciá.

Používa na liečbu:

  • vrodeného deficitu (nedostatku) antitrombínu ako prevencia proti zvýšenému riziku tvorby zrazenín v cievach dolných končatín (hlboká žilová trombóza) alebo v iných cievach ľudského tela (tromboembolizmus) v priebehu chirurgického zákroku alebo v predpôrodnom období (v spojení s heparínom, ak je indikovaný),
  • získaného deficitu antitrombínu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne. Začiatočná dávka sa vypočíta podľa nasledovného vzorca: 
počet požadovaných jednotiek = telesná hmotnosť [ kg] x (100 – bazálna aktivita antitrombínu [%] x 0,8)
Zvyčajná začiatočná dávka pri vrodenom nedostatku je 30-50 IU/kg.

Potom sa dávkovanie, frekvencia a dĺžka trvania liečby má upraviť podľa biologických údajov a klinickej situácie. Aktivita antitrombínu má byť počas liečby udržiavaná nad 80 %, pokiaľ klinické údaje nevyžadujú inú účinnú hladinu.

Spôsob použitia

Z prášku na injekcie a priloženého rozpúšťadla sa podľa návodu pripraví roztok (pozri SPC, časť 6.6). Ten sa podáva sa pomaly intravenózne (injekčne alebo infúzne), pričom rýchlosť aplikácie nesmie prekročiť 0,08 ml/kg/min.

Upozornenie

Liek sa má podávať tehotným alebo dojčiacim ženám s nedostatkom antitrombínu len ak je to jednoznačne indikované.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Pred podaním je potrebné skontrolovať, či liek neobsahuje častice a či nie sú viditeľné zmeny zafarbenia. Nepoužívať roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.
Ak sa použijú infúzne systémy, je potrebné skontrolovať kompatibilitu systému s predplnenou striekačkou. 
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi, rozpúšťadlami a riedidlami okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6. 
Liek obsahuje sodík.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30ºC. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V zriedkavých prípadoch bolo pozorované zvýšenie telesnej teploty a alergické a anafylaktické reakcie ako je sčervenanie, kožné vyrážky, vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, tachykardia (zrýchlen ... viac >

Účinné látky

antitrombín III

Indikačná skupina

75 - Náhrady krvi (a krvné deriváty)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36