Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé kapsuly cps dur (fľ.HDPE) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 56,10 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 51,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 5,00 € (0,0 %) 51,10 € (0,0 %)
07/22 5,00 € (0,0 %) 51,10 € (0,0 %)
06/22 5,00 € (0,0 %) 51,10 € (0,0 %)
05/22 5,00 € 51,10 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. HEM
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0123/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7534C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé kapsuly cps dur 100x0,5 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo anagrelid. Tento liek spomaľuje tvorbu krvných doštičiek (trombocytov) v kostnej dreni.

Používa sa na znižovanie  počtu krvných doštičiek u pacientov s esenciálnou trombocytémiou (ochorenie, pri ktorom kostná dreň produkuje príliš veľa krvných doštičiek). Nadmerné množstvo krvných doštičiek môže spôsobovať problémy s obehom a zrážaním krvi. Zníženie počtu krvných doštičiek znižuje riziko vážnych zdravotných problémov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná začiatočná dávka: 0,5 - 1 mg/deň. Začiatočná dávka sa má podávať najmenej 1 týždeň.
Titrácia dávky: na dosiahnutie najnižšej účinnej dávky potrebnej na zníženie a/alebo udržanie počtu krvných doštičiek pod hladinou 600x109/l (ideálne:150x109/l až 400x109/l). Dávka sa nesmie zvýšiť o viac ako 0,5 mg/deň týždenne.
Maximálna jednorazová dávka by nemala prekročiť 2,5 mg. Celková denná dávka by nemala presiahnuť 5 mg. Ak je celková denná dávka vyššia než 0,5 mg denne, liek by sa mal podávať 2x denne (každých 12 hodín) alebo 3x denne (každých 8 hodín).

Spôsob použitia

Kapsuly sa majú prehltnúť celé a zapiť malým množstvom tekutiny. Nesmú sa drviť ani riediť obsah v kvapaline. Kapsuly sa môžu užívať s jedlom, po jedle alebo nalačno. Najvhodnejšie je užívanie kapsuly (kapsúl) každý deň v rovnakom čase.

Upozornenie

Neodporúča sa užívať liek počas tehotenstva. Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby anagrelidom.
Dojčenie má byť počas liečby anagrelidom prerušené.
Bezpečnosť a účinnosť anagrelidu u detí vo veku do 18 rokov nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene. Pred začatím liečby sa majú u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene najskôr stanoviť potenciálne riziká a prínosy liečby.
Ak sa počas liečby anagrelidom vyskytnú závraty, neodporúča sa viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Použiteľnost po 1. otvorení je 100 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď prestaňte užívať Anagrelid AOP a kontaktujte lekára alebo navštívte najbližšie oddelenie pohotovosti, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:
Menej časté (môžu postihovať mene ... viac >

Účinné látky

anagrelid

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36