AMLOPIN S 5 mg tablety tbl (bli.PVC/Al) 3x10 ks (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 0,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,50 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 0,50 € (0,0 %) 0,45 € (0,0 %)
07/22 0,50 € (0,0 %) 0,45 € (0,0 %)
06/22 0,50 € (0,0 %) 0,45 € (0,0 %)
05/22 0,50 € 0,45 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AMLOPIN S 5 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0476/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37500
Názov produktu podľa ŠÚKL
AMLOPIN S 5 mg tablety tbl 30x5 mg (bli.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
  • určitého druhu bolesti na hrudi nazývaného srdcová angína (angína pektoris), ktorej zriedkavá forma je Prinzmetalova alebo variantná angína.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zvyčajná úvodná dávka pri liečbe hypertenzie aj angíny pektoris je 5 mg amlodipínu 1x denne, ktorá sa môže zvýšiť na maximálnu dávku 10 mg denne v závislosti od individuálnej odpovede pacienta.
U pacientov s hypertenziou sa amlodipín užíva v kombinácii s tiazidovými uretikami, alfa-blokátormi, beta-blokátormi alebo inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Pri angíne pektoris sa amlodipín môže použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi.


Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov
Odporúčaná dávka na liečbu hypertenzie, ktorá sa podáva ako úvodná dávka, je 2,5 mg 1x denne. Ak sa po 4 týždňoch liečby nedosiahne požadovaný krvný tlak, dávka sa môže titrovať až do 5 mg 1x denne. 

Porucha funkcie pečene
Zvolenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa majú užívať v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapiť pohárom vody. Nezapíjať grapefruitovým džúsom. 
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Užívanie počas tehotenstva sa odporúča len v tom prípade, ak neexistuje žiadna bezpečnejšia alternatíva, a ak samotné ochorenie predstavuje väčšie riziko.
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
U starších ľudí sa pri zvyšovaní dávky odporúča opatrnosť.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať s opatrnosťou.
Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hypotenziou.

Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitového džúsu a grapefruitu.

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití tohto lieku, okamžite sa obráťte na svojho lekára.
náhly sipot, tlak na hrudníku, skrátený dych (dýchavičnosť) alebo ťažko ... viac >

Účinné látky

amlodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36