Amlodipine Medreg 5 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amlodipine Medreg 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0253/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8702D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amlodipine Medreg 5 mg tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kalciové antagonisty. Amlodipín pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie. To zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku.

Používa sa u dospelých, dospievajúcich a deti od 6 rokov na liečbu:

  • vysokého tlaku krvi (hypertenzie),
  • určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí s hypertenziou/angínou pektoris
Počiatočná dávka je 5 mg 1x denne, pročim dávka sa môže zvýšiť na maximálne 10 mg 1x denne v závislosti od individuálnej odpovede pacienta.
U hypertenzných pacientov bol liek použitý v kombinácii s tiazidovým diuretikom, alfablokátorom, betablokátorom alebo inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu.
U pacientov s angina pectoris sa amlodipín môže používať ako monoterapia alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi.

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov
Odporúčaná dávka je 2,5 mg 1x denne ako začiatočná dávka, ktorá sa zvýši na 5 mg 1x denne, ak sa cieľová hodnota tlaku krvi nedosiahne po 4 týždňoch. Dávky vyššie ako 5 mg denne neboli u pediatrických pacientov študované.

Starší pacienti
Odporúčajú sa zvyčajné dávkovacie schémy, ale zvýšenie dávky sa má uskutočniť opatrne. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Podávanie amlodipínu sa má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a pozorné sledovanie.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tableta sa prehltne a zapije sa pohárom vody. Má sa užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch, každý deň v rovnakom čase. Nezapíjať grapefruitovou šťavou.
Tablety sily 5 mg sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Použitie v tehotenstve sa odporúča, len ak neexistuje bezpečnejšia alternatíva a ochorenie samo o sebe prináša vyššie riziko pre matku i plod.
Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení/prerušiť dojčenie alebo pokračovať v liečbe/prerušiť liečbu amlodipínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby amlodipínom pre matku.
O užívaní lieku u detí mladších ako 6 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou hypotenziou, v šoku (vrátane kardiogénneho šoku), s hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu, s obštrukciou výtoku ľavej komory. 
Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou.
Pacienti užívajúci tento liek nemajú konzumovať grapefruit a grapefruitovú šťavu.
Ak pacienti trpia únavou, spavosťou, závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nutkaním na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť narušená a môže to mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča zvlášť na začiatku liečby.
Ďalšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití tohto lieku:
- náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní ... viac >

Účinné látky

amlodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36