Amlessa Neo 5 mg/10 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC//Al) 1x90 ks

Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 7,20 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 7,20 € (0,0 %) 10,08 € (0,0 %)
06/24 7,20 € (0,0 %) 10,08 € (0,0 %)
05/24 7,20 € (0,0 %) 10,08 € (0,0 %)
04/24 7,20 € 10,08 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amlessa Neo 5 mg/10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0067/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9946D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amlessa Neo 5 mg/10 mg tablety tbl 90x5 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombináciou 2 liečiv, perindoprilu (inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE)) a amlodipínu (antagonista vápnika). Spoločne spôsobujú rozšírenie a uvoľnenie krvných ciev, čo znižuje krvný tlak. 

Používa sa u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní týmito liečivami podávanými súbežne v rovnakých dávkových hladinách, na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku (hypertenzie); a/alebo
  • stabilnej ischemickej choroby srdca (stav, pri ktorom je zásobovanie srdca krvou znížené alebo blokované).

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Fixná kombinácia nie je vhodná ako začiatočná terapia.
Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa zmeniť dávka alebo sa má vykonávať individuálnou titráciou jednotlivých zložiek lieku.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a starší pacienti
U pacientov s CLcr < 60 ml/min sa odporúča individuálna titrácia dávky jednotlivými zložkami lieku.
U starších pacientov má zvýšenie dávky prebiehať opatrne. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Mierna až stredne závažná porucha → má sa začať na dolnej hranici dávkovacieho rozmedzia.
Optimálna počiatočná a udržiavacia dávka má byť dávka individuálne titrovaná použitím voľnej kombinácie amlodipínu a perindoprilu.
Závažná porucha → má sa začať najnižšou dávkou amlodipínu a pomaly titrovať.

O liečbe rozhoduje lekár.

Spôsob podávania

Tableta sa prehltne ráno, pred jedlom a zapije sa pohárom vody, najlepšie každý deň v rovnakom čase. 
Nekonzumovať grapefruitový džús a grapefruit a nezapíjať ľubovníkovým čajom.

Upozornenie:

Liek sa neodporúča počas 1.trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný v 2.a 3. trimestri tehotenstva.
Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite ukončiť a ak je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časť 4.3 a 4.6).
Je potrebné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie/liečbu, pričom treba zohľadniť dôležitosť liečby pre matku.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
Liek nie je vhodný pre pacientov s CLcr < 60 ml/min. 
Ak sa objaví angioedém (opuch hrdla) liečba sa má okamžite prerušiť a má sa vyhľadať lekárska pomoc.
Liek sa má podávať opatrne s NSAID (napr. ibuprofén) najmä u starších pacientov.
Liečba sa má prerušiť 1 deň pred chirurgickým zákrokom. 
Počas liečby sa môže objaviť neproduktívny a pretrvávajúci kašeľ, ktorý ustupuje po ukončení liečby.
Liek môže spôsobiť najmä na začiatku liečby ospalosť a závrat, čo má vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
V prípade užívania iných liekov je potrebné informovať lekára.
Neužívať súbežne s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Nekonzumovať grapefruitový džús a grapefruit (môže zosilniť účinok na zníženie tlaku krvi).
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC časť 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte liek užívať a oznámte to svojmu lekárovi:
- náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní,
- o ... viac >

Účinné látky

amlodipín, perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24