Amlator 20 mg/5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,04 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,33 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,71 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 6,33 € (0,0 %) 1,71 € (0,0 %)
11/22 6,33 € (0,0 %) 1,71 € (0,0 %)
10/22 6,33 € (0,0 %) 1,71 € (0,0 %)
09/22 6,33 € 1,71 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amlator 20 mg/5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0383/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08400
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amlator 20 mg/5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x20 mg/5 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá nazývané atorvastatín a amlodipín. Atorvastatín patrí do skupiny liekov známych ako statíny, ktoré sú určené na reguláciu lipidov (tukov). Amlodipín patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty vápnika, ktoré účinkujú tak, že rozširujú krvné cievy.

Liek je určený ako substitučná (náhradná) liečba u tých dospelých pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní jednotlivými liekmi podávanými súbežne, v rovnakých dávkach ako v tejto kombinácii, ale v dvoch samostatných tabletách. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (s chronickým stabilným ochorením koronárnych tepien alebo bez neho a/alebo s Prinzmetalovou angínou) u dospelých pacientov, ktorí majú jeden z nasledovných súvisiacich stavov:

  • zvýšené hladiny cholesterolu (primárna hypercholesterolémia) alebo zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridov súčasne (kombinovaná alebo zmiešaná hyperlipidémia)
  • dedične zvýšené hladiny cholesterolu (homozygotná familiárna hypercholesterolémia)
  • potreba prevencie kardiovaskulárnych príhod u dospelých pacientov, u ktorých sa predpokladá, že majú vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody, ako prídavná liečba pre korekciu iných rizikových faktorov.

Počas liečby sa musí dodržiavať štandardná diéta na zníženie cholesterolu. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: Na základe výsledkov titrácie dávky je odporúčaná dávka 1 tableta 1x denne. Maximálna denná dávka je jedna tableta lieku o sile 20 mg/10 mg.
Dĺžku liečby týmto liekom určí váš lekár.

Spôsob použitia
Tablety sa prehĺtajú vcelku, zapijú sa vodou. Nezapíjať grapefruitovou šťavou. Tableta sa môže užiť kedykoľvek počas dňa (ale prednostne v tom istom čase každý deň) a nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Ženy v plodnom veku majú počas liečby používať vhodnú antikoncepciu.
Liek sa neodporúča používať u detí a mladistvých. Bezpečnosť a účinnosť Amlatoru u detí mladších ako 18 rokov nebola stanovená.
Liek sa neodporúča ako liek na počiatočnú liečbu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).
Podávanie lieku s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča.
Počas liečby je potrebné dodržiavať štandardnú diétu na zníženie cholesterolu.
Liek môže ovplyvniť pozornosť, preto sa odporúča opatrnosť, zvlášť na začiatku liečby.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť. 
Tento liek obsahuje glykolát sodnej soli škrobu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať tento liek a ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšiu pohotovosť do ... viac >

Účinné látky

amlodipín, atorvastatín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24