Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AMICOR 40 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0056/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
04164
Názov produktu podľa ŠÚKL
AMICOR 40 mg tbl flm 30x40 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

AMICOR je liek na zníženie hladiny tukov v krvi. AMICOR sa používa ako doplnok v diéte pre zníženie množstva tukov v krvi ako je cholesterol a triglyceridy, keď diéta s nízkym obsahom tukov a ostatná liečba ako je fyzická aktivita a nový životný štýl nie je dostatočná. AMICOR sa tiež používa ako doplnok k ostatným spôsobom liečby znižujúcim hladinu tukov v krvi (napr. LDL aferéza: procedúra na zníženie LDL cholesterolu v krvi) alebo ak sú tieto spôsoby liečby nedostatočné.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 15. 6. 2016.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dospelí: Obvyklá začiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne.
Deti vo veku 10 rokov a viac: Tiež sa odporúča začať dávkou 10 mg denne a titrovať do 20 mg denne.
Deti mladšie ako 10 rokov: Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.

Liek je určený na perorálne podanie. Každá denná dávka sa podáva celá naraz a môže sa podať kedykoľvek počas dňa s jedlom alebo bez jedla. Úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 týždňov a viac.

Upozornenie:
Tehotné ženy nesmú liek užívať.
Dojčiace ženy nesmú liek užívať.
Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať vhodné antikoncepčné metódy.
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov. Vyhýbať sa konzumácii väčšieho množstva alkoholu. Nevypiť viac ako jeden alebo dva malé poháre grapefruitovej šťavy denne. Pacienti majú hlásiť lekárovi/lekárnikovi, ak sa počas liečby objavia svalové kŕče, svalová slabosť alebo svalová bolesť (je potrebné vyšetriť hladiny kreatínkinázy).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohotovostné oddeleni ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24