Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/22 0,00 € (0,0 %) 1,99 € (0,0 %)
01/22 0,00 € (0,0 %) 1,99 € (0,0 %)
12/21 0,00 € (0,0 %) 1,99 € (0,0 %)
11/21 0,00 € 1,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AMICLOTON
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0001/85-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88518
Názov produktu podľa ŠÚKL
AMICLOTON tbl 30x2,5 mg/25 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny diuretík kombinovaných s draslík šetriacimi diuretikami. Obsahuje dve liečivá: chlórtalidón a amilorid.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Na začiatku terapie sa užíva zvyčajne 1/- 1 tableta 1x denne. Udržiavacia dávka je zvyčajne 1/tablety denne alebo 1 tableta každý druhý deň.
U starších pacientov by úvodná dávka mala byť najviac 
1/tablety 1x denne.

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek:
u ktorých je Clcr 50-10 ml/min sa odporúča zníženie dávky na polovicu alebo predĺžiť dávkový interval na 48 hodín.
u ktorých je Cl
cr pod 10 ml/min sa neodporúča liek podávať.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
U dojčiacich žien sa liek nemá používať.
U pacientov s ťažkou insuficienciou pečene a obličiek je liek kontraindikovaný.
Dlhodobé užívanie lieku môže viesť k manifestácii latentného diabetu.
Opatrnosť je potrebná u hyponatriémie.
Liek môže, hlavne na začiatku liečby, ovplyvniť pozornosť pri vedení vozidiel a pri obsluhe strojov.

Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať liek a vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne
náhla vysoká horúčka, silná bolesť hrdla a vredy v ústach (môže sa jednať o veľmi závažné krvné ochorenie - agranulocytózu).
Pri uží ... viac >

Účinné látky

amilorídiumchlorid, chlórtalidón

Indikačná skupina

50 - Diuretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24