Amelgen glo vag 400 mg (strip PVC/PE) 1x15 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0089/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3380C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amelgen glo vag 15x400 mg (strip PVC/PE)
Aplikačná forma
GLO VAG - Vaginálna guľôčka
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje progesterón, čo je prirodzený, ženský pohlavný hormón tvorený v tele. Liek je určený ženám, ktoré potrebujú zvýšené množstvo progesterónu pri liečbe v rámci programu asistovanej reprodukcie (ART, umelé oplodnenie). Progesterón pôsobí na výstelku maternice (časť maternice, do ktorej sa uhniezďuje oplodnené vajíčko) a pomôže vpacientke otehotnieť a udržať si tehotenstvo, ak sa lieči na neplodnosť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 vaginálna guľôčka sa podáva vaginálne 2x denne odo dňa odberu oocytov. Podávanie lieku má pokračovať po dobu 38 dní, ak sa potvrdilo tehotenstvo.

Spôsob použitia

Liek je určený na vaginálne použitie. Pred a po vkladaní vaginálnej guľôčky sa umyjú ruky. Vaginálna guľôčka sa vloží do pošvy, umiestni sa medzi steny pošvy, zatlačí sa nahor a dozadu. Odporúčaná poloha je v ľahu alebo v drepe.
Neodporúča sa sa používanie iných vaginálnych prípravkov v rovnakom čase s týmto liekom, pretože nie je známe ako ovplyvnia liečbu.

Upozornenie

Liek je indikovaný iba počas 1. trimestra tehotenstva, ako súčasť liečebného programu technológie asistovanej reprodukcie (ART)
Liek sa nesmie používať počas dojčenia.
Liek nie je určený na použitie u detí.
Nie sú k dipozícii žiadne skúsenosti s použitím lieku u pacientok s poruchou funkcie pečene alebo obličiek.
Progesterón sa metabolizuje v pečeni a u pacientok s hepatálnou dysfunkciou sa má používať s opatrnosťou.
Pacientky s diabetes mellitus musia byť pod starostlivým dohľadom.
Pacientky s depresiou v anamnéze musia byť pod prísnym dohľadom.
Progesterón môže spôsobovať závraty; preto sa odporúča zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Uchovávať pri teplote do 30 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie vedľajšie účinky u pacientok podstupujúcich program asistovanej reprodukcie (ART) sú uvedené nižšie:
Nasledujúce časté vedľajšie účinky (môžupostihnúť menej ako 1 z 10 osôb):
distenzi ... viac >

Účinné látky

progesterón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48