Ambroxol Dr.Max 30 mg/5 ml sir (fľ.skl.tmavá+odmer.striek.-povolenie uvádzať na trh končí dňa 31.12.2022) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Ambroxol Dr.Max 30 mg/5 ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0114/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8619B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ambroxol Dr.Max 30 mg/5 ml sirup sir 1x100 ml (fľ.skl.tmavá+odmer.striek.)-povolenie uvádzať na trh končí dňa 31.12.2022
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ambroxoliumchlorid, ktorý zvyšuje vylučovanie hlienu z dýchacích ciest, tvorbu pľúcneho surfaktantu (látky pokrývajúcej vnútorné steny pľúcnych mechúrikov) a stimuluje činnosť riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Tieto účinky vedú k významnému skvapalneniu, lepšiemu pohybu a vylučovaniu hlienu, čo vedie k uľahčeniu vykašliavania a zmierneniu kašľa.

Používa sa u dospievajúcich a detí od 1 roka na liečbu akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest. (napr. akútne a vracajúce sa zápaly priedušiek, hrtana a priedušnice a dlhodobé ochorenia ako je chronický zápal priedušiek a chronická obštrukčná choroba pľúc).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ak nie je predpísané inak, odporúča sa nasledujúce dávkovanie:

  • dospelí a deti od 12 rokov: 2x denne 10 ml sirupu.
  • deti od 6-12 rokov: 2-3x denne 5 ml sirupu.
  • deti od 2-5 rokov: 3x denne 2,5 ml sirupu.
  • deti od 1-2 rokov: 2x denne 2,5 ml sirupu.

Vyššie dávky sú vhodné na začiatočné dávkovanie; po 14 dňoch sa môžu dávky znížiť na polovicu. Musí sa však použiť iný liek, lebo priložená odmerná striekačka neumožňuje odmerať 1,25 ml dávku.

Ak sa príznaky akútneho respiračného ochorenia nezlepšia alebo sa počas liečby zhoršia, je potrebné sa poradiť sa s lekárom.

Spôsob použitia

Sirup sa užíva perorálne (ústami). Do priloženej odmernej striekačky sa natiahne určený objem sirupu a následne sa zatlačením na piest stiekačky vstrekne pacientovi do úst. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Po užití lieku sa odporúča vypiť pohár vody.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať predovšetkým počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek sa môže užívať počas dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa má liek vo forme forme sirupu užívať s opatrnosťou a len po porade s lekárom. 
Súčasné podávanie antitusík, ako je kodeín alebo dextrometorfán, sa neodporúča bez konzultácie s lekárom.
V rámci liečby je potrebné piť dostatok tekutín počas celého dňa. 
Čas použiteľnosti po 1. otvorení je 6 mesiacov.
Liek obsahuje sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):
porucha chuti znížená citlivosť v hrdle nevoľnosť znížená citlivosť v ústach a na jazyku
Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):
hnačka vracanie p ... viac >

Účinné látky

ambroxoliumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24