Ambroxol AL 75 retard cps plg 75 mg 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Ambroxol AL 75 retard
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0303/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24575
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ambroxol AL 75 retard cps plg 20x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS PLG - Kapsula s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,70 €

Popis a určenie

Liek, ktorý pomáha uvoľňovať hlien pri ochoreniach dýchacích ciest. Používa sa na uvoľňovanie hlienu pri náhlych a dlhodobých ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných vznikom hustého hlienu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti starším ako 12 rokov: 1 kapsula 1x denne (zodpovedá 75 mg ambroxoliumchloridu denne)

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby sa stanovuje individuálne v závislosti od indikácie a klinickej odpovede. Ambroxoliumchlorid sa nemá bez porady s lekárom užívať dlhšie ako 5 dní.

Spôsob použitia

Kapsula sa prehltne nerozhryzená a zapije sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. voda, šťava alebo čaj) po jedle, najlepšie večer. Pacientovi je potrebné zaistiť dostatočný prísun tekutín počas dňa.

Upozornenie

Liek sa môže v tehotenstve (najmä v prvom trimestri) a počas dojčenia podávať jedine po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.
Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.
Pri poruche funkcie obličiek alebo pri závažnom ochorení pečene sa môže liek podávať len pod dohľadom lekára (v dlhších časových intervaloch alebo nižších dávkach).
Ak sú prítomné príznaky alebo prejavy progresívnej kožnej vyrážky (niekedy spojené s pľuzgiermi alebo sliznicovými léziami), liečba ambroxolom sa má okamžite prerušiť a má sa vyhľadať lekárska pomoc.
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
· reakcie z precitlivenosti
· vyrážka, žihľavka
Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
... viac >

Účinné látky

ambroxoliumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60