Ambrisentan Zentiva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) 30x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 715,58 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 715,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,00 € (0,0 %) 715,58 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 715,58 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 715,58 € (-29,8 %)
03/22 0,00 € 1 018,65 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ambrisentan Zentiva 5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0266/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6132D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ambrisentan Zentiva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ambrisentan. Patrí do skupiny liekov nazývaných iné antihypertenzíva (používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku). Používa sa:

  • samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH) u dospelých vo funkčnej triede (FT) II až III podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí - monoterapia:
Liek sa má začať užívať v dávke 1 tableta 1x denne a môže sa zvýšiť na 2 tablety denne v závislosti od klinickej odpovede na liečbu a znášanlivosti liečby.

Dospelí - kombinácia s tadalafilom:
Pri používaní v kombinácii s tadalafilom sa má dávka lieku titrovať na 2 tablety 1x denne.

Pri súbežnom podávaní cyklosporínu A sa má dávka ambrisentanu obmedziť na 1 tabletu 1x denne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku nezávisle od jedla. Najlepšie je užívať tabletu každý deň v rovnakom čase. Odporúča sa tabletu nedeliť, nedrviť ani nežuť. 

Upozornenie

Liečbu musí začať lekár so skúsenosťami v liečení PAH.
Liečba sa nesmie začať u žien vo reprodukčnom veku, pokiaľ výsledok tehotenského testu pred začiatkom liečby nie je negatívny a pokiaľ nepoužívajú spoľahlivú antikoncepciu. 
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) sa má liečba začať opatrne a pri zvýšení dávky na 2 tablety je potrebná osobitná opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný pre pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo s klinicky významne zvýšenými hodnotami pečeňových aminotransferáz (nad 3-násobok hornej hranice referenčného rozpätia (>3xULN).
Ak sa vyskytnú nežiadúce účinky s vplyvom na vedenie motorového vozidla a obsluhu strojov (hypotenzia, závraty, slabosť, únava), nemajú pacienti vykonávať tieto činnosti.
Liek obsahuje laktózu, sójový lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, ktorým musíte vy aj váš lekár venovať pozornosť:
Alergické reakcie
Je to častý vedľajší účinok, ktorý môže postihovať menej ako jednu z 10 osôb. Môže sa u vás objaviť vyrážka al ... viac >

Účinné látky

ambrisentan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36