Ambrisentan AOP 5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 715,58 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 715,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 0,00 € (0,0 %) 715,58 € (0,0 %)
02/23 0,00 € (0,0 %) 715,58 € (0,0 %)
01/23 0,00 € (0,0 %) 715,58 € (0,0 %)
12/22 0,00 € 715,58 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ambrisentan AOP 5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0232/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5724D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ambrisentan AOP 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotliv.dáv.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ambrisentan. Patrí do skupiny liekov nazývaných iné antihypertenzíva (používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku). Používa sa:

  • samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH) u dospelých vo funkčnej triede (FT) II až III podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečbu musí začať lekár so skúsenosťami v liečení PAH.

Monoterapia
Liek sa užíva v dávke 5 mg 1x denne. Môže sa zvýšiť na 10 mg 1x denne v závislosti od odpovede na liečbu a znášanlivosti liečby.

Kombinácia s tadalafilom
Liek sa titruje na 10 mg 1x denne.

Súbežné podávanie s cyklosporínom A
Liek sa má obmedziť na dávku 5 mg 1x denne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní. 

Spôsob použitia

Tableta sa užíva vcelku, každý deň v rovnakom čase a zapije sa vodou. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Tableta sa nesmie deliť, drviť ani žuť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liečba sa nesmie začať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ výsledok tehotenského testu pred začiatkom liečby nie je negatívny a pokiaľ nepoužívajú spoľahlivú antikoncepciu. Počas liečby sa odporúča vykonávať tehotenské testy v mesačných intervaloch.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli stanovené. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (s cirhózou alebo bez nej) alebo u pacientov s klinicky významne zvýšenými hodnotami pečeňových aminotransferáz. 
Je potrebná opatrnosť pri užívani lieku pacientmi s ťažkou poruchou funkcie obličiek. 
Liek má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (môže sa vyskytnúť hypotenzia, závraty, slabosť, únava).
Liek obsahuje laktózu a sójový lecitín. Liek obsahuje azofarbivo červeň Allura AC - hliníkový lak - môže vyvolať alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, ktorým musíte vy aj váš lekár venovať pozornosť:
Alergické reakcie
Je to častý vedľajší účinok, ktorý môže postihovať menej ako jednu z 10 osôb. Môže sa u vás objaviť vyrážka ... viac >

Účinné látky

ambrisentan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36