Amaryl 3 mg tbl 3 mg (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,62 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/19 1,37 € (0,0 %) 2,25 € (0,0 %)
11/19 1,37 € (0,0 %) 2,25 € (0,0 %)
10/19 1,37 € (+3,8 %) 2,25 € (-2,2 %)
09/19 1,32 € 2,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. INT, GER, ENP, DIA, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amaryl 3 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0483/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26875
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amaryl 3 mg tbl 30x3 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek znižuje hladinu cukru v krvi. Patrí do skupiny liekov nazývaných deriváty sulfonylmočoviny. Používa sa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2.typu), keď samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti nepostačuje na kontrolu hladiny cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta.

Úvodná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka je 1 mg (1/2 tablety 2 mg) 1x denne.

Ak je glykémia účinne kontrolovaná, môže byť táto dávka použitá na udržiavaciu liečbu.
Ak nastavenie nie je dostatočné, musí sa na základe kontroly glykémie dávkovanie postupne zvýšiť v intervale približne 1-2 týždňov medzi každým krokom na 2 mg (1 tableta 2 mg alebo pol tablety 4 mg), 3 mg (1 tableta 3 mg) alebo 4 mg (2 tablety 2 mg alebo 1 tableta 4 mg) denne.
Dávkovanie nad 4 mg denne dáva lepšie výsledky iba vo výnimočných prípadoch.
Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg (2 tablety) glimepiridu denne.
Normálne postačuje 1 denná dávka glimepiridu. Vynechanie dávky sa nesmie upravovať následným užitím vyššej dávky. Ak má pacient užívajúci 1 mg (1/2 tablety 2 mg) glimepiridu denne hypoglykemickú reakciu, cukrovku možno kompenzovať aj samotnou diétou. 
So zlepšujúcou sa kompenzáciou cukrovky vzrastá citlivosť na inzulín, preto môže potreba glimepiridu v priebehu liečby klesať. Má sa preto zvážiť dočasné zníženie dávky alebo prerušenie liečby. 

Ak sa liekom nedosiahla požadovaná kompenzácia, možno nasadiť sprievodnú inzulínovú liečbu. Dávka glimepiridu sa udržiava a zároveň sa nasadia nízke dávky inzulínu, ktoré sa postupne titrujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie. 

Nedostatočná kompenzácia metformínom:
Dávka metformínu sa udržiava a terapia glimepiridom sa začne nízkymi dávkami, ktoré sa potom postupne titrujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až po maximálnu dennú dávku. 

Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na glimepirid
Je potrebné brať do úvahy dávkovanie a biologický polčas predchádzajúceho antidiabetika.

​V niektorých prípadoch, obzvlášť u antidiabetík s dlhým polčasom, sa odporúča niekoľkodňová vymývacia fáza.
Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg (1/2 tablety 2 mg) glimepiridu denne.
Na základe odpovede organizmu sa môže dávkovanie glimepiridu postupne zvyšovať.

Zmena liečby z inzulínu na glimepirid
Diabetes mellitus 2. typu - Prechod má byť uskutočnený pod starostlivým lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú krátko pred jedlom alebo počas jedla, najlepšie raňajok alebo iného 1. hlavného jedla, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa majú prehltnúť bez žuvania.
Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva nemá užívať.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Používanie u detí maldších ako 18 rokov sa neodporúča.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim, pravidelne cvičiť a pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi a moči, pečeňové a hematologické parametre (hlavne leukocyty a trombocyty).
Ak sa vyskytne hypoglykémia, je potrebné prijať potravu s obsahom sacharidov (umelé sladidlá sú neúčinné) a monitorovať hladinu glykémie.
V prípade hypoglykémie alebo hyperglykémie je potrebné zvážiť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia neznáma).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov:
· Alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s kožnou vyrážkou), ktoré môžu prerásť do záva ... viac >

Účinné látky

glimepirid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36