Amaryl 2 mg tbl 2 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,09 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,17 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 0,56 € (+229,4 %) 1,53 € (-20,3 %)
06/19 0,17 € (0,0 %) 1,92 € (0,0 %)
05/19 0,17 € (0,0 %) 1,92 € (0,0 %)
04/19 0,17 € 1,92 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GER, ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amaryl 2 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0482/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26874
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amaryl 2 mg tbl 30x2 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi. Liek sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2.typu), keď samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia telesnej hmotnosti nepostačuje na kontrolu hladiny cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta.

Úvodná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka je 1 mg glimepiridu.
Ak je glykémia účinne kontrolovaná, môže byť táto dávka použitá na udržiavaciu liečbu.

Ak nastavenie nie je dostatočné, musí sa na základe kontroly glykémie dávkovanie postupne zvýšiť v intervale približne 1-2 týždňov medzi každým krokom na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.
Dávkovanie nad 4 mg denne dáva lepšie výsledky iba vo výnimočných prípadoch.
Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.

Pacienti nedostatočne kontrolovaní metformínom
U týchto pacientov sa môže začať súbežná liečba pod dohľadom lekára - dávky metformínu sa udržiavajú a pridávajú sa nízke dávky glimepiridu, následne sa upravujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú dávku. 

Pacienti nedostatočne kontrolovaní glimepiridom
Ak to je nevyhnutné, môže sa začať inzulínová terapia pod dohľadom lekára - dávky glimepiridu sa udržiavajú a pridávajú sa nízke dávky inzulínu, následne sa upravujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie

Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na glimepirid
Je potrebné brať do úvahy dávkovanie a biologický polčas predchádzajúceho antidiabetika.
​V niektorých prípadoch, obzvlášť u antidiabetík s dlhým polčasom, sa odporúča niekoľkodňová vymývacia fáza.
Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne.
Na základe odpovede organizmu sa môže dávkovanie glimepiridu postupne zvyšovať

Zmena liečby z inzulínu na glimepirid
Diabetes mellitus 2. typu - Prechod má byť uskutočnený pod starostlivým lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku, krátko pred jedlom alebo počas jedla, najlepšie raňajok alebo iného 1. hlavného jedla, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 
Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva nemá užívať.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 8 rokov nebola stanovená.
Pre deti vo veku 8-17 rokov sú limitované údaje o liečbe glimepiridom v monoterapii.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.

Zmenu liečby je možné uskutočniť za predpokladu starostlivého monitorovania glykémie.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim, pravidelne cvičiť a pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi.
Ak sa vyskytne hypoglykémia, je potrebné prijať potravu s obsahom sacharidov a monitorovať hladinu glykémie.
V prípade hypoglykémie alebo hyperglykémie je potrebné zvážiť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov:
· Alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojeného s kožnou vyrážkou), ktoré môžu prerásť do záva ... viac >

Účinné látky

glimepirid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36