Amarhyton 100 mg cps pld (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,76 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,93 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,76 € (0,0 %) 6,93 € (0,0 %)
06/24 2,76 € (0,0 %) 6,93 € (0,0 %)
05/24 2,76 € (0,0 %) 6,93 € (0,0 %)
04/24 2,76 € 6,93 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amarhyton 100 mg
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0212/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2064D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amarhyton 100 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním cps pld 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS PLD - Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo flekainid, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antiarytmniká, ktoré sa používajú v liečbe porúch srdcového rytmu. Spomaľuje vedenie srdcového vzruchu a predlžuje čas, počas ktorého je srdce v pokoji, čím obnovuje normálnu činnosť srdca ako čerpadla.

Používa sa pri:

  • nodálnej recipročnej tachykardii, arytmiách sprevádzajúcich Wolfov-Parkinsonov-Whiteov syndróm a podobné poruchy rytmu, keď iné formy liečby nie sú účinné;
  • ťažkej symptomatickej a život ohrozujúcej paroxyzmálnej ventrikulárnej arytmii, keď zlyhali iné formy liečby alebo ak neboli tolerované;
  • paroxyzmálnych atriálnych arytmiách (fibrilácia predsiení, flater (flutter) predsiení a predsieňová tachykardia) u pacientov so symptómami blokády po konverzii za predpokladu nutnosti liečby vzhľadom na závažnosť klinických symptómov, keď iné formy liečby boli neefektívne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (13 – 17 rokov)

Supraventrikulárne arytmie
Odporúčaná úvodná dávka je 50 mg 2x denne. Zvýšenie dávky možno zvážiť po uplynutí 4 – 5 dní.
Optimálna dávka je 200 mg denne. 
V prípade potreby je možné dávkovanie zvýšiť najviac na 300 mg denne.

Ventrikulárne arytmie
Odporúčaná úvodná dávka je 100 mg 2x denne. Najvyššia denná dávka je 400 mg a obyčajne sa používa u osôb veľkého vzrastu alebo keď je potrebná rýchla úprava arytmie.
Po 3-5 dňoch sa odporúča dávkovanie postupne upravovať až na najnižšiu potrebnú dávku. Pri dlhodobej liečbe je možné znížiť dávkovanie.

Starší pacienti
Maximálna začiatočná dávka je 100 mg denne v 1 alebo 2 rozdelených dávkach.
Denná dávka u starších pacientov nesmie prekročiť 300 mg.

Pacienti s významnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 35 ml/min/1,73 m2 alebo menej)
Maximálna začiatočná dávka je 100 mg denne v 1 alebo 2 rozdelených dávkach. 
V závislosti od účinku a znášanlivosti je po 6-7 dňoch možné dávku opatrne upravovať. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 100 mg denne v 1 alebo 2 rozdelených dávkach.

Pacienti s kardiostimulátorom
Maximálna denná dávka je 100 mg 2x denne.

Pacienti súbežne užívajúci cimetindín alebo amiodarón
U niektorých môže byť potrebné znížiť dávku, ktorá nesmie prekročiť 200 mg 2x denne.

U pacientov s obmedzeniami dávkovania sa má dávka upravovať v intervaloch 6 – 8 dní.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú nalačno alebo aspoň 1 hodinu pred jedlom. Kapsuly sa prehltnú vcelku a zapijú sa dostatočným množstvom nápoja (napr. vodou).

Upozornenie

Začatie liečby a zmeny dávky sa majú vykonať pod lekárskym dohľadom a za monitorovania EKG a plazmatických koncentrácií.
Liek sa neodporúča počas tehotenstva.
Liek sa môže užívať počas dojčenia len ak prínos liečby preváži riziká.
Liek sa sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov. Mliečne výrobky (mlieko, dojčenské mlieko a pravdepodobne aj jogurt) môžu znižovať vstrebávanie lieku u detí a dojčiat. 
Liek sa nesmie podávať pacientom s asymptomatickými alebo mierne symptomatickými komorovými arytmiami.
Liek nemajú užívať pacienti so štrukturálnym ochorením srdca alebo poruchou funkcie ľavej komory.
Liek sa nemá používať u pacientov so závažnejším poškodením pečene, pokiaľ možné prínosy liečby neprevážia riziká.
Liek sa musí opatrne používať u pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 35 ml/min/1,73 m2).
Liek  sa má užívať s opatrnosťou u pacientov s náhlym vznikom fibrilácie predsiení po operácii srdca.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Pri užívaní lieku sa môže veľmi zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Liek môže v dôsledku výskytu závratov a porúch zraku ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá, riadiť bicykel a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.3 a 4.4). 

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak máte niektorý z nižšie uvedených vedľajších účinkov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- váš srd ... viac >

Účinné látky

flekainidiumacetát

Indikačná skupina

13 - Antiarytmiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36