Alventa 37,5 mg cps pld (blis. Al/PVC/PVDC) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 0,00 € (0,0 %) 3,28 € (0,0 %)
01/23 0,00 € (0,0 %) 3,28 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 3,28 € (0,0 %)
11/22 0,00 € 3,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alventa 37,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0073/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38616
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alventa 37,5 mg cps pld 28x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
CPS PLD - Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je antidepresívum zo skupiny liekov nazývaných inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a norepinefrínu (SNRIs). Táto skupina liekov sa používa na liečbu depresie a iných ochorení ako sú úzkostné (anxiózne) poruchy. Liek sa používa na liečbu:

  • depresie u dospelých.
  • dospelých pacientov s nasledovnými úzkostnými (anxióznymi) poruchami:
    • generalizovaná úzkostná porucha,
    • sociálna úzkostná porucha (strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám)
    • panická porucha (záchvaty paniky).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Epizódy veľkej depresie:
Odporúčaná začiatočná dávka venlafaxínu je 75 mg 1x denne. Dávka sa môže zvýšiť až na maximálne 375 mg denne. Zvýšenie dávky sa môže robiť v 2 a viactýždňových intervaloch. Ak je to klinicky opodstatnené, dávky sa môžu zvyšovať častejšie, avšak nie menej ako po 4 dňoch. Dlhodobejšia liečba je tiež vhodná na prevenciu návratu epizód veľkej depresie. Vo väčšine prípadov sa na prevenciu opätovného výskytu epizódy veľkej depresie odporúča rovnaká dávka ako je dávka účinná pri aktuálnej epizóde.
Antidepresívne lieky sa po ústupe choroby majú ďalej podávať počas najmenej 6 mesiacov.

Generalizovaná úzkostná porucha:
Odporúča sa začiatočná dávka 75 mg venlafaxínu 1x denne. Dávka sa môže zvýšiť až na maximálne 225 mg denne. Zvýšenie dávky sa môže robiť v 2 a viactýždňových intervaloch.

Sociálna anxiózna porucha:
Odporúčaná začiatočná dávka venlafaxínu je 75 mg 1x denne. Môže sa zvážiť zvýšenie maximálnej dávky na 225 mg denne. Zvýšenie dávky sa má uskutočniť v 2 a viactýždňových intervaloch.

Panická porucha:
Odporúčaná dávka venlafaxínu je 37,5 mg 1x denne počas 7 dní. Dávka môže byť zvýšená na 75 mg denne. Pacientom, ktorí neodpovedajú na liečbu môže byť zvýšená dávka na maximálne 225 mg denne. Zvýšenie dávky má prebiehať v 2 a viactýždňových intervaloch.

Dĺžka liečby:
Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov a viac. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Má sa vyhnúť náhlemu prerušeniu užívania. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Celková denná dávka má byť znížená na 50 % u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča opatrnosť a zváženie zníženia dávky o viac ako 50 %.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov, ktorí vyžadujú hemodialýzu a u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek sa má dávka znížiť o 50 %.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú spolu s jedlom, každý deň približne v rovnaký čas (ráno alebo večer). Kapsuly sa užívajú vcelku, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny, nesmú sa deliť, drviť, hrýzť ani rozpúšťať.

Upozornenie

Liek sa môže podať tehotným ženám len v prípade, ak očakávaný prínos prevýši akékoľvek možné riziko.
Pri rozhodovaní, či pokračovať/prerušiť dojčenie, alebo či pokračovať/prerušiť liečbu, je nutné zvážiť prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
Nepiť alkohol.
Liek ovplyvňuje pozornosť.
Menej často bola hlásená fotosenzitívna reakcia.
Liek môže ovplyvniť výsledky skríningového vyšetrenia moču na fencyklidín a amfetamín.
Liek obsahuje sacharózu.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, neužívajte viac Alventu. Ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovostnú ambulanciu v najbližšej nemocnici:
Menej časté (môžu postihovať m ... viac >

Účinné látky

venlafaxín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60