Aloxi 500 mikrogramov mäkké kapsuly cps mol 500 µg 1x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 67,85 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 67,85 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 67,85 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 67,85 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 67,85 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 67,85 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, ONK, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aloxi 500 mikrogramov mäkké kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/306/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89919
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aloxi 500 mikrogramov mäkké kapsuly cps mol 1x500 µg (blis.PA/Al/PVC)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo palonosetrón. Používa sa u dospelých ako pomoc proti nevoľnosti (nauzee) alebo vracaniu pri liečbe nádorových ochorení, ktorá sa nazýva chemoterapia.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Podáva sa 1 kapsula (500 µg palonosetrónu) približne 1 hodinu pred začiatkom chemoterapie.

Spôsob použitia

Liek sa má používať len pred podaním chemoterapie. Kapsuly sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nesmie používať, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.
Dojčenie sa musí počas liečby prerušiť.
U detí bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Liek sa nemá používať na prevenciu alebo liečbu nauzey a vracania v nasledujúcich dňoch po chemoterapii, ak nesúvisí s podávaním inej chemoterapie.
Keďže palonosetrón môže predlžovať dobu prechodu hrubým črevom, pacienti so zápchou alebo príznakmi subakútnej črevnej obštrukcie musia byť po jeho podaní sledovaní.
Palonosetrón môže vyvolať závraty, ospalosť alebo únavu, preto pacient musí byť na tieto účinky upozornený, ak vedie vozidlo alebo obsluhuje stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri užívaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Závažné vedľajšie účinky
Ak si všimnete nasledujúce závažné vedľajšie účinky, okamžite to povedzte svojmu lekárovi:
alergick ... viac >

Účinné látky

palonosetrón

Indikačná skupina

20 - Antiemetiká, antikinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 48