ALMIRAL sol inj 75 mg (amp.skl.hnedá) 10x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,23 € +0,08 € (+2,5 %)
Dopl. pacienta max. 0,99 € +0,08 € (+8,8 %)
Úhrada poisťovne 2,24 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,93 € (-6,1 %) 2,30 € (+2,7 %)
12/22 0,99 € (+8,8 %) 2,24 € (0,0 %)
11/22 0,91 € (0,0 %) 2,24 € (0,0 %)
10/22 0,91 € 2,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ALMIRAL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0132/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67547
Názov produktu podľa ŠÚKL
ALMIRAL sol inj 10x3 ml/75 mg (amp.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo v injekčnom roztoku je sodná soľ diklofenaku. Liek patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.

Injekcia lieku podaná do svalu sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení:

  • vzplanutia reumatických bolestí kĺbov (artritída), bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu,
  • záchvaty dny,
  • bolesť spôsobená žlčovými alebo obličkovými kameňmi,
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku alebo poranení,
  • závažné záchvaty migrény.

Infúzia lieku podaná do žily sa používa na liečbu alebo zabránenie bolesti po chirurgickom zákroku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Jedna ampulka obsahuje v 3 ml roztoku 75 mg sodnej soli diklofenaku.

Dospelí

Intramuskulárna injekcia:
Zvyčajná dávka je 1 ampulka denne. V ťažkých prípadoch (napr. pri kolike) sa môže denná dávka výnimočne zvýšiť na 2 ampulky denne, oddelené niekoľkohodinovým intervalom (1 injekcia do každého sedacieho svalu). Alternatívou je kombinácia 1 ampulky s inými liekovými formami lieku (napr. tabletami) až do celkovej maximálnej dennej dávky 150 mg.
Pri záchvatoch migrény sa ako začiatočná dávka podáva 1 ampulka podaná čo najskôr, po ktorej nasleduje liečba čapíkmi až do dávky 100 mg v ten istý deň, ak je to potrebné. Celková dávka v prvý deň nemá prekročiť 175 mg.

Intravenózna infúzia:
Liečba stredne silnej až silnej pooperačnej bolesti: má sa podať 75 mg kontinuálnou infúziou trvajúcou 30 minút až 2 hodiny. Ak je to potrebné, liečba sa môže po niekoľkých hodinách zopakovať, ale dávka nemá prekročiť 150 mg počas obdobia 24 hodín.
Prevencia pooperačnej bolesti: po chirurgickom zákroku sa má podať začiatočná dávka 25-50 mg infúziou trvajúcou 15 minút až 1 hodinu, po ktorej nasleduje kontinuálna infúzia s rýchlosťou približne 5 mg/hod až do maximálnej dennej dávky 150 mg.

Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení majú byť liečení iba po starostlivom zvážení a iba pri dávkach ≤ 100 mg denne, ak po úvodnej liečbe injekčným roztokom pokračuje liečba dlhšie ako 4 týždne (napr. tablety alebo čapíky).

Injekčný roztok sa nemá podávať viac ako 2 dni. Ak je to potrebné, v liečbe sa môže pokračovať tabletami alebo čapíkmi. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa má podať buď intramuskulárne hlbokou intragluteálnou injekciou do horného vonkajšieho kvadrantu, alebo intravenózne pomalou infúziou po zriedení podľa nasledujúcich pokynov. Každá ampulka je len na jednorazové použitie. Roztok sa má použiť okamžite po otvorení ampulky. V závislosti na predpokladanej dobe infúzie sa zmieša 100-500 ml fyziologického roztoku (0,9 % ) alebo 5 % roztok glukózy s injekčným roztokom hydrogénuhličitanu sodného (0,5 ml 8,4 % alebo 1,0 ml 4,2 % ), ktorý sa odobral z čerstvo otvoreného roztoku. K tomuto roztoku sa pridá obsah 1 ampulky (3 ml) lieku. Použiť sa smie len číry roztok, ak sa objavia kryštáliky alebo precipitácia, infúzia sa nesmie použiť. Infúzia sa podáva okamžite po jej príprave. Infúzia sa nesmie skladovať. Injekčný roztok sa nesmie podať intravenóznou injekciou ako bolus.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek nie je vhodný pre deti a dospievajúcich. Liek nesmie byť podaný predčasne narodeným deťom a novorodencom. U dojčiat a detí do 3 rokov môže benzylalkohol vyvolať toxické a alergické reakcie.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom. Predovšetkým chorľavým starším pacientom alebo pacientom s nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcou pečeňou a/alebo zlyhávajúcimi obličkami. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Injekčný roztok lieku sa smie miešať len s injekčnými roztokmi ako je fyziologický roztok s pridaným hydrogénuhličitanom sodným alebo roztok 5 % glukózy s pridaným hydrogénuhličitanom sodným, ktorý slúži ako aditívum. Nesmú sa použiť iné ako tieto odporučené roztoky.
Liek obsahuje disiričitan sodný, ktorý môže zriedkavo vyvolať závažné reakcie z precitlivenosti a bronchospazmus.
Liek sa má uchovávať pri teplote do 25 °C a chrániť pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Prestaňte užívať ALMIRAL a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:
Mierne kŕče a bolestivosť brucha, ktoré sa začínajú krátko po začatí liečby lieko ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36