Almiral 50 mg tbl ent (blis.) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,44 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,74 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 0,74 € (0,0 %) 0,70 € (0,0 %)
09/17 0,74 € (0,0 %) 0,70 € (0,0 %)
08/17 0,74 € (0,0 %) 0,70 € (0,0 %)
07/17 0,74 € 0,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Almiral 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0070/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67541
Názov produktu podľa ŠÚKL
ALMIRAL 50 mg tbl ent 20x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liekov (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu. Liek sa používa pri liečbe nasledujúcich ochorení:

  • zápalové, degeneratívne a metabolické ochorenia pohybového ústrojenstva (reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza periférna a chrbtice, dnavá artritída)
  • mimokĺbový reumatizmus
  • posttraumatické a pooperačné bolestivé stavy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dospelí: podáva sa 100-150 mg denne v dvoch až troch čiastkových dávkach.
Starší pacienti: podáva sa najnižšia účinná dávka (hlavne u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou).
Pacienti s poškodením funkcie pečene alebo obličiek: podávajú sa najnižšie účinné dávky.

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Pre urýchlenie nástupu účinku sa odporúča užívať liek pred jedlom.

Upozornenie:
V treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa nemá liek podať, pokiaľ to nie je nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa podávanie lieku neodporúča (pokiaľ dojčiaca matka užíva liek, mala by dojčiť vždy až s odstupom niekoľko hodín).
Použitie lieku sa neodporúča u detí.
Dĺžku liečby určuje lekár.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Liek môže spôsobiť závraty alebo iné poruchy nervového systému (v takomto prípade pacient nesmie viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte tom, prosím, svojmu lekár ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60