Almiral 50 mg tbl ent (blis.) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Almiral 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0070/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67541
Názov produktu podľa ŠÚKL
ALMIRAL 50 mg tbl ent 20x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liekov (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu. Liek sa používa pri liečbe nasledujúcich ochorení:

  • zápalové, degeneratívne a metabolické ochorenia pohybového ústrojenstva (reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza periférna a chrbtice, dnavá artritída)
  • mimokĺbový reumatizmus
  • posttraumatické a pooperačné bolestivé stavy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: zvyčajná dávka je 1 tableta 2-3x denne.

Starší pacienti: podáva sa najnižšia účinná dávka.

Pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek: podáva sa najnižšia účinná dávka a pacienti musia byť pod prísnym lekárskym dohľadom.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, prehĺtajú sa celé, nesmú sa hrýzť ani drviť a zapíjajú sa tekutinou. Môžu sa užívať spolu s jedlom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa podávanie lieku neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.
V prípade dlhodobej liečby sa majú monitorovať laboratórne hodnoty krvi a funkcie pečene a obličiek.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, ktorí počas užívania lieku trpia závratmi, nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje farbivá tartrazín a oranžovú žltú, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte tom, prosím, svojmu lekár ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60