Allnature PEROXID VODÍKA 3% 1x500 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Allnature PEROXID VODÍKA 3%
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
SPR - sprej
Cena: od 3,39 €

Popis a určenie

Čistiaci prostriedok. Vhodný na čistenie drezov, odstránenie vodných rias z bazéna a utieranie spotrebičov. Vhodný proti škvrnám a baktériám. Spolu s jedlou sódou sa vytvorí čistiaca zmes na odstránenie škvŕn na oblečení a na vyčistenie pripálených povrchov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Použitie podľa návodu na obale výrobku.

Upozornenie: Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Pri požití: Zaistite lekárske vyšetrenie. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné okuliare. Po manipulácii dôkladne umyte ruky. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

Informácia od dodávateľa *

Mať doma peroxid vodíka je veľmi užitočné. Oceníte ho pri čistení kuchynského drezu aj mnohých rôznych povrchov v domácnosti. Zatočí sa škvrnami a účinne zlikviduje aj vírusy aj baktérie. Pokiaľ sa vo vašom bazéne objavia riasy, peroxid je účinným riešením. Účinne čistí aj škvrny živočíšneho pôvodu – krv, moč, zvratky a znečistenie, ktoré často spôsobia domáci miláčikovia. V kombinácii s jedlou sódou vytvorte zmes na čistenie škvŕn na oblečení a kobercoch alebo pripálených povrchov.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.