Allnature PEROXID VODÍKA 3% 1x5 l

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Allnature PEROXID VODÍKA 3%
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)

Popis a určenie

Čistiaci prostriedok pre domácnosť. Číra bezfarebná kvapalina bez mechanických nečistôt.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Použitie podľa návodu na obale výrobku.

Upozornenie: Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Pri požití: Zaistite lekárske vyšetrenie. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné okuliare. Po manipulácii dôkladne umyte ruky. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

Informácia od dodávateľa *

Mať doma peroxid vodíka je veľmi užitočné. Oceníte ho pri čistení kuchynského drezu a mnohých rôznych povrchov v domácnosti. Bojuje proti škvrnám a účinne odstraňuje vírusy a baktérie. Ak máte v bazéne riasy, peroxid je účinným riešením. Účinne čistí aj škvrny zvieracieho pôvodu - krv, moč, zvratky a špinu, ktorú často spôsobujú domáci miláčikovia. Kombináciou so sódou bikarbónou vytvorte zmes na čistenie škvŕn na oblečení a kobercoch alebo spálených povrchov.

Použitie:
Vhodná na čistenie umývadiel, odstraňovanie rias v bazéne a utieranie spotrebičov. Dokáže si poradiť so škvrnami a baktériami.
TIP! Zmiešajte s jedlou sódou a vytvorte čistiacu zmes na odstránenie škvŕn na oblečení a na čistenie pripálených povrchov.
Číra, bezfarebná kvapalina bez mechanických nečistôt. Pri kontakte s očami: Jemne vyplachujte vodou po dobu niekoľkých minút. V prípade požitia.

Zloženie: Zloženie: 1:
Peroxid vodíka 3 %. 

Skladovanie:
Skladujte na suchom a tmavom mieste v uzavretom obale. Chráňte pred slnečným žiarením.

Upozornenie:
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevystavujte dýchacím cestám prenášaným vzduchom. Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/výpary/aerosóly.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.