Mohlo by vás zaujímať

Allnature BIELY OCOT 10%
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Cena: od 10,89 €

Popis a určenie

Biely kvasný ocot s 10% kyseliny octovej je v porovnaní s klasickým 8% octom koncentrovanejší a neobsahuje cukor, takže má priehľadnú farbu a na čistených povrchoch nenecháva žiadne stopy. Je veľmi účinným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom so širokými možnosťami použitia pri upratovaní domácnosti. Využite ho na odstránenie plesní a baktérií, zápachu z práčky či chladničky, odstránenie vodného kameňa v kúpeľni a kuchyni, zmäkčenie vody, ničenie buriny a pod. V kombinácii s jedlou sódou biely ocot skvele čistí povrchy v kúpeľni a v kuchyni, odpady a WC.

Biely ocot je vhodný na odstránenie vodného kameňa, čistenie odpadov a proti zápachu. Navyše zmäkčuje vodu a ničí burinu. Možno kombinovať s jedlou sódou na čistenie kachličiek, drezov a wc. 

Zloženie:
Ocot kvasný liehový 10%.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Biely ocot sa pred použitím nariedi čistou vodou v pomere 1:4. Z 1 litra octu a 4 litrov vody sa získa 5 l univerzálneho čistiaceho prostriedku.

Upozornenie: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Po manipulácii dôkladne umyte ruky. Používajte ochranné okuliare.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.