Alli cps dur 60 mg (fľ.HDPE) 1x84 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Alli
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/401/009
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
65563
Názov produktu podľa ŠÚKL
alli 60 mg tvrdé kapsuly cps dur 84x60 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek alli sa používa na zníženie telesnej hmotnosti u dospelých vo veku 18 a viac rokov, ktorí trpia nadváhou a majú index telesnej hmotnosti (BMI) rovný alebo vyšší ako 28. Alli sa má používať spolu s diétou so zníženým množstvom kalórií a nízkym obsahom tuku. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 kapsula 3x denne (maximálna dávka sú 3 kapsuly v priebehu 24 hodín). Kapsula sa má užívať spolu s vodou tesne pred, počas alebo do 1 hodiny po každom hlavnom jedle. Dávka orlistatu sa má vynechať, ak sa vynechá jedlo alebo ak neobsahuje nijaký tuk. Diéta a cvičenie sú dôležitou súčasťou programu na zníženie telesnej hmotnosti. Odporúča sa začať s programom diéty a cvičenia ešte pred začatím liečby s alli.Ak sa po 12 týždňoch liečby s alli pacientom nepodarí znížiť telesnú hmotnosť, majú sa obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika. Liečba nemá presiahnuť 6 mesiacov.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj alli môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky súvisiace s alli (napríklad vetry, ktoré sú alebo nie sú sprevádzané olejovitým špinením, náhle alebo častejšie nutkanie na stolicu a mäkká stolica) sú väčšinou zapríčinené spôso ... viac >

Účinné látky

orlistat

Indikačná skupina

08 - Anorektiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24